Driftstatus: NORMAL DRIFT .

Retningslinjene for smittevern ved SPSH oppdateres kontinuerlig i samsvar med retningslinjene til Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet og WHO for alle smittsomme sykdommer. Det er regelmessig kontakt mellom de medisinske ansvarlige leger på sykehuset og lokale og nasjonale myndigheter. Vårt QMS system er det samme som brukes på de offentlige akuttsykehusene i Helse Sør-Øst. Dette betyr blant annet at vi opprettholder en kontinuerlig møteagenda for å treffe tiltak etter hvert som forholdene endres for å redusere spredningen av eventuelle smittsomme sykdommer.

Sykehuset har egen smittevernsone, egen enveis-pasientflow-rutine, samt enerom for alle ved operasjon.