Generelt om prissetting og tilleggstjenester

Til alle konsultasjoner tilkommer det et administrasjonstillegg på kr. 51. Vi har, i motsetning til de fleste andre aktører, ingen spesialisttillegg utover dette. Administrasjonstillegget dekker arbeid i forkant og etterkant av din konsultasjon, som bistand fra støttepersonell utsendelse av eventuelle brev og annen oppfølging. I taksten inkluderes også merarbeid med smittevern. Vær oppmerksom på at det ved konsultasjon kan påløpe ekstrakostnader i forbindelse med spesielle undersøkelser, spesielt forbruksmateriell og/eller prøver som skal analyseres av laboratoriet. Vi operere ikke med differensierte takster for dag/natt for å gjøre prissettingen så enkel og oversiktlig som mulig. Vi er et kontantfritt sykehus. Ved behov for utstedelse av faktura på enkeltkonsultasjoner eller lette behandlinger tilkommer et fakturagebyr som kreves inn av eksternt selskap. Kontakt oss gjerne for mer prisinformasjon.

Lån og finansiering

I følge Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep fra 01.07.05 er det ikke tillatt å benytte finansieringstilbud i markedsføring av estetisk kirurgi. For noen vil en informasjon av finansieringsalternativer på nettsidene kunne bli oppfattet som markedsføring, og vi har derfor utelatt slik informasjon fra våre hjemmesider.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Plastikkirurgi og estetisk kirurgi

Behandling
Pris
Konsultasjon hos spesialist i plastikkiruri
Fra NOK 500,-
Second opinion hos spesialist i plastikkirurgi
Fra NOK 1500,-

Fysioterapi

Behandling
Pris
Konsultasjon og behandling hos spesialist i fysioterapi (45 min)
1200 NOK
Konsultasjon og behandling hos spesialist i fysioterapi (45 min) (etter 16:00)
1665 NOK
Oppfølgingstime (30 min) - Bestilles av administrasjonen
815 NOK
Oppfølgingstime (30 min) - Bestilles av administrasjonen (etter 16:00)
955 NOK
Muskelfunksjonstester
fra 350 NOK
Treningsveiledning
1500 NOK
Oppfølging etter operasjon (pr behandling)
1150 NOK
Aktiv-A kurs
1250 NOK pr deltager
Treningsapp og hjemmeoppfølging via app
fra 250 NOK

Ortopedisk kirurgi / Sportsmedisin

Behandling
Pris
Konsultasjon hos spesialist i ortopedi
1400 NOK
Konsultasjon hos spesialist i hånd- og/eller fotkirurgi
1400 NOK
Carpal Tunnell Syndrom
fra 8500 NOK
Ulnar Tunnell Syndrom
fra 10000 NOK
Dupuytrens kontraktur
fra 15000 NOK
Kreftsvulster hender og føtter
fra 3500 NOK
Flekker og utvekster på hender og føtter
fra 3500 NOK
Ganglion
fra 4500 NOK
Mortons nevrinom
fra 8500 NOK
Skulderskopi (kikkhull)
fra 15 000 NOK
Kneskopi (kikkhull)
fra 15 000 NOK
Håndleddskopi (kikkhull)
fra 10 000 NOK
Ankelleddsskopi (kikkhull)
fra 10 000 NOK
Kneprotese
fra 45 000 NOK
Hofteleddsprotese
fra 85 000 NOK
Korbåndsplastikker
fra 35 000 NOK
Achillesseneskader
fra 15 000 NOK

Hånd- og fotkirurgi

Behandling
Pris
Carpal Tunnell Syndrom
fra 8500 NOK
Ulnar Tunnell Syndrom
fra 10000 NOK
Dupuytrens kontraktur
fra 15000 NOK
Kreftsvulster
fra 3500 NOK
Ganglion
fra 4500 NOK
Mortons nevrinom
fra 8500 NOK
Konsultasjon hos hånd- og/eller fotkirurg
1400 NOK

Gynekologi – Kvinnesykdommer / Gynekologisk kirurgi

Behandling
Pris
Konsultasjon hos gynekolog
1400 NOK
Konsultasjon hos gynekolog - dobbelttime
2000 NOK
Øyeblikkelig hjelp - utenom arbeidstid
3000 NOK
Innsetting av P-stav uten gynekologisk undersøkelse
900 NOK
Kontroll - Samme lidelse - kontroll innen 6 måneder
1000 NOK
3D Ultralyd
1400 NOK
Kolposkopi og biopsi av livmorhalsen
1600 NOK
Gynekologisk undersøkelse og P-stav
2000 NOK
Utstyr: Spiral
Fra 600 NOK
Utstyr: P-stav
1200 NOK
Utstyr: Ringpessar
600 NOK
Utstyr: Lokalbedøvelse, Innsetting av spiral, cellerpøvetaknining, vevsprøvetakning
50-200 NOK
Telefonkonsultasjon ved spesialist i gynekologi
750 NOK
Fornying av resepter og enkle administrative tiltak
200 NOK (fakturagebyr på 70 NOK kommer i tillegg)
Kirurgisk behandling av kondylomer
fra 3500 NOK
Fertilitetsutredning
fra 1400 NOK
Sædanalyse som ledd i fertilitetsutredning
300 NOK
Ultralydundersøkelse av eggledere som ledd i fertilitetsutredning
2400 NOK
Kondylombehandling (kjønnsvorter) med plasmakniv
fra 3000 NOK

Ultralydjordmor – Ultralyd/Svangerskapsomsorg

Behandling
Pris
Svangerskapskonsultasjon 1 (30 min): Inneholder BT, urin, SF mål, lytting med dopler samt samtale etter pas ønsker/behov
600 NOK
Svangerskapskonsultasjon 2 (45 min): Innhold er likt Svangerskapskonsultasjon 1 men det settes av god tid til samtale. Anbefales ved 1.gangs konsultasjon samt ved fødselforberedende samtaler.
900 NOK
Ultralyd i svangerskap (30 min)
1400 NOK
Ultralydjordmor 3D + fosterets vekst og trivsel. Organgjennomgang (45min)
1400
Kombikontroll: Svangerskapskontroll 1 og ultralyd i svangerskap (45 min)
1700 NOK
3D print av 3D bilder fra ultralydmaskin
1150 NOK
Akupunktur i svangerskapet
(kommer)
Hjemmebesøk
(kommer)

Gynekologi – Svangerskap og Graviditet

Behandling
Pris
Konsultasjon hos gynekolog
1400 NOK
Konsultasjon hos gynekolog - dobbelttime
2000 NOK
Øyeblikkelig hjelp - utenom arbeidstid
3000 NOK
Innsetting av P-stav uten gynekologisk undersøkelse
900 NOK
Kontroll - Samme lidelse - kontroll innen 6 måneder
1000 NOK
3D Ultralyd
1400 NOK
3D print av 3D bilder fra ultralydmaskin
1150 NOK
Kolposkopi og biopsi av livmorhalsen
1600 NOK
Gynekologisk undersøkelse og P-stav
2000 NOK
Utstyr: Spiral
Fra 600 NOK
Utstyr: P-stav
1200 NOK
Utstyr: Ringpessar
600 NOK
Utstyr: Lokalbedøvelse, Innsetting av spiral, cellerpøvetaknining, vevsprøvetakning
50-200 NOK
Telefonkonsultasjon ved spesialist i gynekologi
750 NOK
Fornying av resepter og enkle administrative tiltak
200 NOK (fakturagebyr på 70 NOK kommer i tillegg)
Kirurgisk behandling av kondylomer
fra 3500 NOK
Fertilitetsutredning - legeutredning
fra 1400 NOK
Administrasjon ved fertilitetsuredning
fra 350 NOK
Sædanalyse som ledd i fertilitetsutredning
fra 350 NOK
Ultralydundersøkelse av eggledere som ledd i fertilitetsutredning
2400 NOK
Kondylombehandling (kjønnsvorter) med plasmakniv
fra 3000 NOK

Gynekologisk kirurgi – urinlekkasje/innkontinens

Behandling
Pris
Konsultasjon hos gynekolog
1400 NOK
Konsultasjon hos gynekolog - dobbelttime
2000 NOK
Øyeblikkelig hjelp - utenom arbeidstid
3000 NOK
Innsetting av P-stav uten gynekologisk undersøkelse
900 NOK
Kontroll - Samme lidelse - kontroll innen 6 måneder
1000 NOK
3D Ultralyd
1400 NOK
Kolposkopi og biopsi av livmorhalsen
1600 NOK
Gynekologisk undersøkelse og P-stav
2000 NOK
Utstyr: Spiral
Fra 600 NOK
Utstyr: P-stav
1200 NOK
Utstyr: Ringpessar
600 NOK
Utstyr: Lokalbedøvelse, Innsetting av spiral, cellerpøvetaknining, vevsprøvetakning
50-200 NOK
Telefonkonsultasjon ved spesialist i gynekologi
600 NOK
Fornying av resepter og enkle administrative tiltak
150 NOK (fakturagebyr på 70 NOK kommer i tillegg)
Kirurgisk behandling av kondylomer
fra 3500 NOK
Fertilitetsutredning
fra 300 NOK
Sædanalyse som ledd i fertilitetsutredning
1500 NOK
Ultralydundersøkelse av eggledere som ledd i fertilitetsutredning
2400 NOK

Urologi

Behandling
Pris
Konsultasjon hos urolog
1400 NOK
Konsulasjon hos urolog - vannlatingsproblemer
2400 NOK
Flowmetri og resturinmåling
800 NOK
Konsultasjon hos urolog- dobbelttime / enkel prosedyre
2000 NOK
Øyeblikkelig hjelp - utenom arbeidstid
3000 NOK
Kontroll - Samme lidelse - kontroll innen 6 måneder
1000 NOK
Tapping av Hydrocele (Vannbrokk i pungen)
fra 2000 NOK
Forhudsplastikk
fra 6900 NOK
Utstyr: Lokalbedøvelse, pøvetaknining, vevsprøvetakning
50-200 NOK
Telefonkonsultasjon ved spesialist i urologi
600 NOK
Fornying av resepter og enkle administrative tiltak
150 NOK (fakturagebyr på 70 NOK kommer i tillegg)
Kirurgisk behandling av kondylomer
fra 3500 NOK
Fertilitetsutredning
fra 1400 NOK
Sædanalyse som ledd i fertilitetsutredning
1500 NOK
Undersøkelseskostnad cystoskopi (kikkhullsundersøkelse av blære og prostata)
fra 3200 NOK

Åreknutekirurgi

Behandling
Pris
Konsultasjon hos karkirurg med ultralydscanning (konsultasjonspris trekkes fra ved operasjon)
GRATIS
Åreknuteoperasjon
Max 19 500 NOK pr bein
Åreknuteoperasjon begge bein
Max 35 000 NOK
Online vurdering av åreknnuter (bilder)
400 NOK
Behandling av venetegninger
fra 5 000 NOK

Gastrokirurgi / Mage-tarm-kirurgi

Behandling
Pris
Konsultasjon hos spesialist i gastrokirurgi
1400 NOK
Attest/Sykemelding av kirurg i gastrokirurgi
500 NOK
Telefonkonsultasjon hos spesialist i gastrokirurgi
750 NOK
Kontroll hos spesialist i gastrokirurgi
1000 NOK
Anoskopi/Rectoskopi
fra 3000 NOK
Behandling av hemoroider
fra 3500 NOK
Kirurgisk behandling av hudfolder, sprekker og utvekster rundt endetarmsåpningen
fra 7500 NOK
Kirurgisk behandling av marisker i narkose
fra 16000 NOK
Laparaskopisk lyskebrokk
fra 25000 NOK
Hemoroideoperasjon i narkose
fra 20000 NOK

Gastrokirurgi / Proktologi / Endetarmskirurgi

Behandling
Pris
Konsultasjon hos spesialist i gastrokirurgi
1400 NOK
Attest/Sykemelding av kirurg i gastrokirurgi
500 NOK
Telefonkonsultasjon hos spesialist i gastrokirurgi
750 NOK
Kontroll hos spesialist i gastrokirurgi
1000 NOK
Anoskopi/Rectoskopi
fra 3000 NOK
Behandling av hemoroider
fra 3500 NOK
Kirurgisk behandling av hudfolder, sprekker og utvekster rundt endetarmsåpningen
fra 7500 NOK
Kirurgisk behandling av marisker i narkose
fra 16000 NOK
Laparaskopisk lyskebrokk
fra 25000 NOK
Hemoroideoperasjon i narkose
fra 20000 NOK

Plastikkirurgi – Brystkirurgi

Behandling
Pris
Brystforstørrelse med implantat
fra 38 500 NOK
Brystforstørrelse med eget fettvev (første behandling)
fra 49 900 NOK
Brystforstørrelse med eget fettvev - tillegg ved nye behandlinger
25 000 NOK
Brystreduksjon
fra 40 000 NOK
Brystreduksjon inkludert fettsuging eller hudreseksjon i flanke
fra 53 000 NOK
Brystløft
fra 39 900 NOK
Brystløft med implantat
fra 49 900 NOK
Brystvorteplastikk
fra 10 500 NOK
Brystvorte rekonstruksjon
fra 16 000 NOK
Bytte av implantater og kapselfjerning (proteseskift)
fra 38 500 NOK
Fjening av proteser og kapsel (ikke nye proteser)
fra 25 000 NOK
Fjening av proteser (ikke nye proteser)
fra 15 000 NOK
Gynekomasti (brystreduksjon hos menn) - fettsuging
fra 25 000 NOK
Gynekomasti (brystreduksjon hos menn) - fettsuging + reseksjon kjertel
fra 34 000 NOK
Gynekomasti (brystreduksjon hos menn) - fettsuging + reseksjon kjertel + transplantasjon brystvorte
fra 42 000 NOK

Plastikkirurgi – Ansiktskirurgi / Øyelokk

Behandling
Pris
Øvre øyelokk (lokal)
fra 12 500 NOK
Øvre øyelokk (narkose)
fra 16 000 NOK
Nedre øyelokk (lokal)
fra 16 000 NOK
Nedre øyelokk (narkose)
fra 19 500 NOK
Panneløft
fra 36 000 NOK
Tinningløft
fra 25 000 NOK
Ansiktsløft/facelift
fra 71 000 NOK
Ansiktsløft med platysmaplastikk
fra 71 000 NOK
Short scar facelift (miniløft)
fra 45 000 NOK
Halsløft/halsplastikk
fra 25 000 NOK
Halsplastikk med midlinjesnitt (kalkunhake/lokalbedøvelse)
fra 19 000 NOK
Halsplastikk med laterale incisjoner
fra 35 000 NOK
Halsplatikk med liposkulptur
fra 19 000 NOK
Hakeforstørring
fra 27 000 NOK
Hakeplastikker uten implatater
fra 45 000 NOK
Hakeplastikk med implantater
fra 50 000 NOK
Nesekirurgi (ytre plastikk)
fra 10 000 NOK
Neseplastikk
fra 35 000 NOK
Skilleveggsplastikk
fra 25 000 NOK
Revisjonskirurgi ansiktsplastikk (fra annen behandler)
fra 75 000 NOK
Revisjonskirurgi øyelokk (fra annen behandler)
fra 19 000 NOK
Revisjonskirurgi neseplastikk (fra annen behandler)
fra 35 000 NOK
Otokirurgi ytre (øreplastikk i lokal)
fra 18 000 NOK
Otokirurgi øregang (ØNH lege / narkose)
fra 15 000 NOK
Otokirurgi med mikroskop (ØNH lege / narkose)
fra 55 000 NOK

Plastikkirurgi – Mageplastikker/Rundplastikker/Bodylift

Behandling
Pris
Bukplastikk med raphing av magemuskler og fettsuging
fra 45 000 NOK
Nedre bukplastikk (ikke transposisjon av navle) med fettsuging
fra 35 000 NOK
Pannikulektomi
fra 35 000 NOK
Rundplastikk/Bodylift
fra 75 000 NOK
Ryggplastikk
fra 40 000 NOK
Brokkirurgi
fra 35 000 NOK
Raphing av magemuskler
fra 25 000 NOK
Navleplastikk
fra 6 000 NOK
Navleplastikk med brokkplastikk
fra 15 000 NOK
Brazilian buttock lift
fra 55 000 NOK
Liposkulptur som tillegg til aktuelle behandlinger
fra 10 000 NOK

Plastikkirurgi – Ansiktsrekonstruksjoner

Behandling
Pris
Facialiskirurgi
Egenandel helseforetak etter avtale
Rekonstruktiv kirurgi
Etter avtale
Konsultasjon
Etter avtale

Plastikkirurgi – Fettsuging og fettransplantasjon

Behandling
Pris
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - fremme - hel
fra 30 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - fremme - nedre
fra 22 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - hel fremside/ventralt
fra 35 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - sider/flanke - fremme
fra 22 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - sider/flanke - bak
fra 20 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - sider/flanke - fremme og bak
fra 36 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Lipodystrofi
fra 10 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging:
Liposkulptur/Fettsuging: Venusberg
Liposkulptur/Fettsuging: Hals/hake
fra 20 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Sidene rundt brystene
fra 20 000 NOK
Liposkulptur/Fetttransplantasjon:

Prøvetaking/Blodprøver

Behandling
Pris
Blodprøvetaking
fra 250 NOK
Test for anstrengelsesutløst astma av barnesykepleier (konsultasjon kommer i tillegg)
800 NOK
Prikktest med barnesykepleier og barnelege (konsultasjon barnelege kommer i tillegg)
400 NOK
Spirometri med barnesykepleier og barnelege (konsultasjon barnelege kommer i tillegg)
600 NOK
Videokonsultasjon / Telefonkonsultasjon
750 NOK
Forlengelse av sykemelding
500 NOK
Fornyelse av resept
250 NOK

Barnesykdommer / Pediatri

Behandling
Pris
Konsultasjon hos barnelege/pediater
1500 NOK
Kontroll hos barnelege
1200 NOK
Konsultasjon hos allergolog
Fra 1500 NOK
Kontroll hos allergolog
1200 NOK
Test for anstrengelsesutløst astma av barnesykepleier (konsultasjon kommer i tillegg)
800 NOK
Prikktest med barnesykepleier og barnelege (konsultasjon barnelege kommer i tillegg)
400 NOK
Vannlatingstester / Uroflowmetri
800 NOK
Spirometri med barnesykepleier og barnelege (konsultasjon barnelege kommer i tillegg)
600 NOK
Videokonsultasjon / Telefonkonsultasjon
750 NOK
Fornyelse av resept
250 NOK
Kostholdsprovokasjon
fra 4000 - 6500 NOK

Allergologi / Allergi

Behandling
Pris
Konsultasjon hos barnelege/pediater
1500 NOK
Kontroll hos barnelege/pediater
1000 NOK
Konsultasjon hos allergolog
Fra 1500 NOK
Kontroll hos allergolog
1000 NOK
Test for anstrengelsesutløst astma av barnesykepleier (konsultasjon kommer i tillegg)
800 NOK
Prikktest med barnesykepleier og barnelege (konsultasjon barnelege kommer i tillegg)
400 NOK
Spirometri med barnesykepleier og barnelege (konsultasjon barnelege kommer i tillegg)
600 NOK
Videokonsultasjon / Telefonkonsultasjon
750 NOK
Forlengelse av sykemelding
500 NOK
Fornyelse av resept
250 NOK

Kosmetiske behandlinger

Behandling
Pris
Filler -1 ml (Teosyal, Restylane, Juvederm)
3750 NOK
Filler - 0,5 ml (Teosyal, Restylane, Juvederm)
2900 NOK
Botox - Botuliniumtoksin x 1 område
2800 NOK
Botox - Botuliniumtoksin 2 områder
4400 NOK
Botox - Botuliniumtoksin 3 områder
5400 NOK
Botox - Bruxisme ("gnissing" av tenner - "tanngnissing") - botuliniumtoksinbehandling
4400 NOK
Botox - Migrene (hodepine) - botuliniumtoksinbehandling
fra 4500 NOK
Botox - "Babybotox" - (lipflip, marionette,brynsløft o.l)
1800 NOK
Dermapen - 1 behandling (ansikt)
2750 NOK
Dermapen - 1 behandling (ansikt og hals)
3375 NOK
Dermapen - Pakkepris à 3 behandlinger(ansikt)
7000 NOK
Dermapen - Pakkepris à 3 behandlinger(ansikt og hals)
8500 NOK
PRP - Mot hårtap (halv pris på hver 4.behandling)
4500 NOK
PRP - Hudforbedring ansikt m/Dermapen (halv pris på hver 4.behandling)
4900 NOK
PRP - Hudforbedring ansiktog bryst m/Dermapen (halv pris på hver 4.behandling)
5500 NOK
Hudpleie - Tilpasset kjemisk peeling (halv pris på hver 4.behandling)
fra 990 NOK
Fettinjeksjoner mikrofett (plastikkirurg)
fra 8500 NOK
Fettinjeksjoner (plastikkirurg)
fra 5500 NOK

Anestesi; lokalbedøvelse og narkose ved kirurgi

Behandling
Pris
Anestesi ved kirurgi
fra 3500 NOK

Arrbehandlinger

Behandling
Pris
Konsultasjon
gratis

Hudsykdommer

Behandling
Pris
Konsultasjon hos hudlege
1400 NOK
Behandling med botuliniumtoksin
fra 2500 NOK
Kirurgisk behandling av hudkreft - eksisjoner - plasmakniv (spes. i plastikkirurg)
fra 3500 NOK
Medisinsk behandling av forstadium til hudkreft
fra 2500 NOK
Ansiktskirurgi (spes. i plastikkirurg)
fra 4000 NOK
Stansebiopsi av hudforandring til mikroskopianalyse (tillegg til konsultasjon)
749,-
Fjerning av føflekk/hudforandring kirurgisk (tillegg til konsultasjon)
fra 2500,-

Radiofrekvens/Plasmakniv

Behandling
Pris
Plasmaknivbehandling
fra 3000 NOK