Møt våre
Spesialister

Sykehuset har tilknyttet personell til resepsjontjeneste, pasientkoordinatorer, og sykepleiere med bakgrunn i sykepleie på sengepost, overvåkning, akuttmottak, samt anesteileger/narkoseleger, og spesialsykepleiere i anestesi og operasjon.

Vårt personalet er hovedsakelig bosatt lokalt i Kristiansand, men dersom vi trenger spesiell kunnskap henter vi personell fra sykehusets samarbeidende klinikker i Oslo og Bergen, eller sykehuset i Sverige.

Vi vet at diskresjon er en viktig del av det vi kan tilby av behandlinger, hvorfor også du som pasient kan være med å forme ditt eget team dersom du har spesielle ønsker om hvem og hvordan du vil behandles. Dette hjelper våre sykehuskoordinatorer deg med.

Sykehuset har tett klinisk samarbeid Hermlinen AB i Sverige og Estetisk Plastikkirurgi i Oslo hvor våre konsulenter i plastikkirurgi, estetisk plastikkirurgi og andre spesialiteter er knyttet sammen i våre samarbeidsklinikker og sykehus.