Formålet med en konsultasjon hos en kirurg er å vurdere dine plager, gi deg rådveiledning  og anbefalinger for videre behandlingI utredningen vil våre kirurger bruke samtale, klinisk undersøkelse og vurdering av radiologiske bilder som verktøy for å gi deg best mulig vurdering . Ved valg av kirurgisk metode, vil du få informasjon om aktuell behandling og få estimeren risikoprofil for aktuell metode.