Formålet med en konsultasjon hos en karkirurg er å gi deg råd, en indikasjon på hva som fornuftig intervensjon og mulig å få til med kirurgi, samt estimere en risikoprofil for det du ønsker å oppnå.

I møte med kirurg vil du få informasjon om aktuell prosedyre som kan kalibrere din forventning til ditt potensielt oppnåelige resultat. Noen resultat er det ikke mulig for oss å etterleve eller få til. I utredningen vil våre karkirurgen bruke ultralyd og ulike  måleinstrumenter for å tilpasse den kirurgiske metoden til akkurat din kasuistikk og dine ønskemål.

Fordi den kirurgiske metoden som kreves for akkurat ditt tilfelle må skreddersys vil du under konsultasjonen diskutere blant annet operasjonsmetode og anestesimetode. For karkirurgi er det nesten alltid lokale operasjoner.