NIPT
Non Invasive Prenatal Test (NIPT) betyr å gjøre en analyse av fosterets DNA i en blodprøve fra mor.
Testen er aktuell hos gravide, kombinert med ultralyd, for eksempelvis å estimere risiko for å føde barn med trisomi 21.

Ikke i Norge pr i dag
Bioteknologiloven i Norge forhindrer oss i privat helsesektor å legge til rette for deg for å få gjort disse analysene. Helsedirektoratet har intensjon om å legge til rette for denne type undersøkelser i Norge også for den privat finansierte spesialisthelsetjenesten. Foreløpig er det ikke i henhold til Norsk Lov å gjennomføre undersøkelsene, og Sørlandet Privatsykehus vil selvsagt innrette seg etter disse retningslinjene.

Spesialister på genetisk veledning kompletterer gynekologens initiering av undersøkelsen
Vi ved Sørlandet privatsykehus vil ved endring av lovgivningen umiddelbart kunne legge til rette for både spesialist- og ultralydundersøkelse av gynekolog, ta blodprøver i eget laboratorium av spesialtrente sykepleiere, og i tillegg også selvsagt utføre genetisk veiledning. Alt vil kunne gjennomføres på kort tid og som en utredningspakke på linje med graviditetsundersøkelsene og -kontrollene.

Undersøkelser i Sverige
Svensk lovgivning er annerledes. Det er mulig å gjennomføre disse testene ved det svenske sykehuset, se Hermelinen.

Ytterligere informasjon
Les mer om NIPT hos NHI.