Svangerskap – ultralyd 1. Trimester (ultralyd før uke 12) 

Det finnes flere årsaker til å gjennomføre en ultralyd tidlig i svangerskapetblant annet blødning og smerteUro for at ikke svangerskapet utvikler seg normalt er også en hyppig årsak til å  gjennomført undersøkelsen. 

Ultralyd gjennomføres vaginalt (innvendigfrem til uke 10-11, deretter kan undersøkelsen utføres abdominalt (utvendig). Vi gjør ultralyd undersøkelse i første trimester i 2D, men allerede fra uke 9 kan vi hvis du ønsker det gjøre deler av undersøkelsen i 3D og skape fantastiske naturtro bilder 

Ved utralyd undersøklse i første trimester ser vi spesielt  følgende 

 

Størrelsen 

Størrelsen  fosteret målesVed tidligere undersøkelser er det målet fra hode til rumpe som er viktigste måldette målet kalles CRL (crown rump length).CRL er grunnlaget for å beregne svangerskapslengden ved ultralyd tidlig i svangerskapet 

Hjertelyden 

Hjertelyden kan identifiseres fra uke 6. Det bekrefter at fosteret lever. Riktig frekvens er en del av vurderingen av en normal utvikling 

Antall (tvillinger eller flere):  

Vi ser etter antall foster. Flerlingssvangerskap skal følges tettere enn andre svangerskap. Har man fått identifisert flerlingssvangerskap kan man  skreddersydd oppfølging utifra type svangerskap 

Beliggenheten  

Fosteret  ligge riktig til i livmoren for å kunne utvikle seg videre. Det finnes en type svangerskap som kalles “utenfor livmoren” / ekstra uterint svangerskapSvangerskap utenfor livmoren kan ikke utvikle seg normalt og det kan være farlig. Det er sjelden, men viktig å identifisere 

Svangerskapssekken og plommesekken 

Svangerskapssekken er den væskefylte sekken som fosteret vokser i inne i livmorenPlommesekken (gir næring til fosteret de første ukeneer den første strukturen som blir synlig i svangerskapssekkenStørrelse og utseende vurderes  både svangerskapssekken og plommesekkenSymmetrisk størrelse  svangerskapssekkplommesekk og foster er en del av vurderingen av utviklingen av svangerskapet 

Livmor og eggstokker 

Livmoren og eggstokkene vurderes. Her kan man oppdage muskelknutercyster og lignende som ev. Kan gi plager i svangerskapet. Det kan være vanskelig å undersøke eggstokk og livmor sent i svangerskapet fordi fosteret da tar stor plass i bekkenet 

 

 

Et foster som ligger riktig til i livmoren, har størrelse som forventet og som er symmetrisk i forhold til fostersekken og plommesekken– i tillegg til en normal hjertefrekvens har en betydelig redusert risiko for spontanabort 

Ønsker du å  med bilder hjem 

Du vil få bildene dine med deg fra undersøkelsen på en minnepenn. Ønsker du bilder  print er selvsagt dette også mulig