Overgangsalder

Overgangsalderen starter noen år før menstruasjonen opphører helt. Det er en normal del av en kvinnes liv, men noen får store plager og trenger behandling. Symptomene starter ofte allerede omkring 40 år. De fleste kvinner slutter å menstruere når de er mellom 45 og 55 år 

Vanligste symptomer er menstruasjonsforandringer, hetetokter, nattesvette, søvnvansker, vektøkning, humørendringer, slimhinneforandringer og nedsatt seksuallyst. Symptomene kan variere fra milde til sterke.  

Har du store plager i overgangsalderen finnes det hjelp.  Type behandling avhenger av hvilke plager du har og din generelle helsetilstand. Mange har prøvd ulike typer behandling uten å komme i mål. Vår gynekolog kan hjelpe deg å finne behandling som er tilpasset akkurat deg og dine plager. Vi setter av god tid til samtale og undersøkelser, du vil få god mulighet til å stille spørsmål.  

Får du vaginal blødning etter at du har sluttet å menstruere er det viktig å få gjennomført en gynekologisk undersøkelse, se eget avsnitt om «Blødning etter overgangsalder».