Gynekologi – infertilitet

Infertilitet er i Norge definert som regelmessig samliv uten prevensjon år uten å oppnå graviditet. Om dette er tilfelle for deg, og du ønsker graviditet, er undersøkelse hos gynekolog anbefalt. Er du over 35 år kan det være hensiktsmessig å ta kontakt før det har gått 1 år.  Infertilitet kan oppstå i ulike faser av livet. Har man vært gravid fra før kalles det sekundær infertilitet. Har man ikke vært gravid før kalles det primær infertilitet. Risiko for infertilitet øker ved økende alder. 

Utredning

Under konsultasjonen vil du sammen med legen gå gjennom din sykehistorie og menstruasjonssyklus. Det vil ofte være aktuelt å ta blodprøver, dette kan gjøres hos oss. Det er anbefalt at partner deltar på disse timene. Det er behov for en sædprøve av mannen som ledd I utredningen, dette kan gynekologen henvise til.  

Behandlingsmodaliteter

Videre forløp vurderes i lys av funn ved samtale, undersøkelse og blodprøver.  Sørlandet Privatsykehus har gjennom sitt svenske sykehussamarbeid også mulighet for å tilby genetisk utredning i forbindelse med gynekologiske problemstillinger.