Gynekologi – endometriose

Endometriose rammer 5-10 % av kvinner i fruktbar alder. 

Vevet som kler livmoren innvendig og som støtes ut ved menstruasjon kalles endometrium (livmorslimhinne). Hos noen kvinner kan vev som ligner livmorslimhinnen finnes utenfor livmoren, hvor det ikke hører hjemme. Vevet påvirkes av hormoner og kan føre til tilstanden som kalles Endometriose. Endometriose gir ofte smerter i forbindelse med menstruasjon, eggløsning, vannlatning, avføring og ved samleie. Noen pasienter har så sterke smerter at det går ut over livskvaliteten.  

Andre symptomer er kraftige og/eller uregelmessige blødningertretthet og kvalme.  Det kan for noen være vanskelig å bli gravid.  

Ofte er symptomene uklare, slik at det kan gå lang tid å stille riktig diagnose. Norske data tyder på at på at det i enkelte tilfeller kan gå opp mot 6-7 år å få stilt riktig diagnose. Dette er unødvendig og svært synd da behandling ofte gir effektiv lindring.  

Symptomer og utredning

Man kan få mistanke om diagnosen ved gynekologisk samtale og undersøkelse med ultralyd. I noen tilfeller er det behov for kikkhullsoperasjon og vevsprøver for diagnose og behandling

Behandlingsmodaliteter

Behandlingen tar sikte på å redusere symptomer og/eller forebygge eller behandle barnløshet. 

Sykdommen og smerter kan dempes med ulike typer medisiner. Ved ufrivillig barnløshet (infertilitet: link til infertilitet avsnittet) er IVF ofte god behandling. Kirurgi/kikkhullskirurgi kan være et altenativ når medisinsk behandling ikke fører frem.