MAGESMERTER

Magesmerter er et av vanligste symptomene hos barn. Det er sjeldent at de skyldes kroppslig sykdom. Smerter er ofte forbigående. Hos kun 10 % kan man påvise en sykdom, og den
hyppigste er da forstoppelse.

UTREDNING

Det kan være aktuelt å ta blodprøver, urinprøve, avføringsprøve og ultralyd av magen.

BEHANDLING

Hvis man finner en kroppslig sykdom må den behandles.

Medisiner har ingen plass i behandling av tilbakevendende magesmerter når man utelukker kroppslig årsak.

VED SØRLANDET PRIVATSYKEHUS

Vår pediater/barnelege og vår barnesykepleier vil stå for utredning og behandling av disse sykdommene. Barnet trenger ikke henvisning fra lege. Time kan bestilles direkte på https://www.spsh.no/, epost: post@spsh.no, eller telefon +47 38 36 08 80.