HOSTE

Hoste er svært vanlig hos barn, og mange tilstander kan gi hoste som symptom. Den vanligste årsaken til hosten er luftveisinfeksjon. Som regel er hoste helt ufarlig og trenger ingen behandling.

NÅR BØR DU KONTALTE LEGE:

  • Hoste er ikke vanlig hos barn < 3 måneder. Foreldre bør kontakte legen hvis så små barn hoster.
  • Hvis hosten varer over flere uker.
  • Hvis barnet er i nedsatt allmenntilstand og har vansker med å ta til seg væske og mat.
  • Hvis barnet puster fort og strever med å få luft.
  • Ved vedvarende nattehoste eller hoste ved anstrengelse.

VED SØRLANDET PRIVATSYKEHUS

Vår pediater/barnelege og vår barnesykepleier vil stå for utredning og behandling av disse sykdommene. Barnet trenger ikke henvisning fra lege. Time kan bestilles direkte på https://www.spsh.no/, epost: post@spsh.no, eller telefon +47 38 36 08 80.