GASTROØSOFAGEAL REFLUKSSYKDOM

Symptomene ved refluks oppstår fordi magesyre og mat gulpes opp fra magesekken til spiserøret. Refluks er vanlig hos nyfødte, men avtar mot 1-års alder. Dette skjer fordi lukkemuskelen mellom spiserøret og magesekken fungerer dårlig hos små barn. Magesyre kan føre til skader i spiserøret. Symptomer er brekninger, smerter, spiseproblemer, irritabilitet og gråting. Eldre barn kan ha halsbrann og dårlig ånde.

DIAGNOSE

Diagnosen stilles ut ifra typiske symptomer og eventuelt med å gjøre 24 timers pH-måling.

BEHANDLING

  • Man kan først prøve med konservative tiltak:
  • Gi mindre, men hyppige måltider
  • Heve hodeenden av sengen med 30 grader
  • Fortykke melk eller morsmelkerstatning
  • Unngå mye fett og kullsyre
  • Unngå å spise før leggetid

Ved manglende effekt av konservative tiltak, kan man bruke syrenøytraliserende medisiner.

VED SØRLANDET PRIVATSYKEHUS

Vår pediater/barnelege og vår barnesykepleier vil stå for utredning og behandling av disse sykdommene. Barnet trenger ikke henvisning fra lege. Time kan bestilles direkte på https://www.spsh.no/, epost: post@spsh.no, eller telefon +47 38 36 08 80.