ATOPISK EKSEM

Atopisk eksem er en kronisk hudbetennelse. Huden er tørr og kløende. Årsaken til atopisk eksem er ukjent, men den forekommer ofte med allergier. Atopisk eksem er den vanligste hudsykdommen hos barn, og rammer 10-20 % av barn i skolealder.

DIAGNOSE
Diagnose stilles på grunnlag av sykehistorie og klinisk funn.

BEHANDLING
Tørr hud behandles med fuktighetskrem.
Eksem behandles med kortisonkrem.
Det finne 3 grupper av kortisonkremer: sterk, middels og svak.
I ansikt benyttes det stort sett svak kortisonkrem.
Immunmodulerende behandling er et alternativ til kortisonbehandling.
Ved infeksjon med bakterier bør man behandle med antibiotika.

PROGNOSE
De aller fleste vokser av seg eksemet i løpet av barnealderen.

VED SØRLANDET PRIVATSYKEHUS

Vår pediater/barnelege og vår barnesykepleier vil først utrede og ved indikasjon behandle eller vaksinere for disse sykdommene. Barnet trenger ikke henvisning fra lege. Time kan bestilles direkte på https://www.spsh.no/, epost: post@spsh.no, eller telefon +47 38 36 08 80.