ASTMA

Ved astma foreligger det en kronisk betennelse i luftveiene som gjør at luftrør blir hovne og trange. Dette fører til tilbakevendende episoder med pustevansker, hoste og piping i brystet.
Astma er sjelden hos barn < 2år. 10-12 % av skolebarn i Norge har astma. De aller fleste barn vokser av seg astma før skolealder, mens hos dem med atopi (eksem og allergi) kan astma
vedvare utover skolealder. Barn som har infeksjonsutløst astma kan være bedre om sommeren pga. færre luftveisinfeksjoner.

UTREDNING

Med spirometri kan man måle pustekapasitet hos barn fra 5-6 årsalder. Hos yngre barn stiller man diagnosen ut ifra klinisk undersøkelse og sykehistorien. Noen ganger gir man
inhalasjonsmedisiner i et par måneder for å se om symptomene blir bedre, og dette kan hjelpe til å stille diagnose.

BEHANDLING

Barn bør unngå utløsende faktorer. Behandlingsmål er å komme så nært symptomfrihet som mulig. De aller fleste må bruke fast medisin hver dag i tillegg til anfallsmedisin.

VED SØRLANDET PRIVATSYKEHUS

Vår pediater/barnelege og vår barnesykepleier vil først utrede og ved indikasjon behandle eller vaksinere for disse sykdommene. Barnet trenger ikke henvisning fra lege. Time kan bestilles direkte på https://www.spsh.no/, epost: post@spsh.no, eller telefon +47 38 36 08 80.