ALLERGI

Allergi er en tilstand som skyldes overreaksjon i immunforsvaret. Man kan være allergisk for mange forskjellige stoffer, men de mest vanlige allergiene er mot
pollen, dyr og matvarer. Man kan få symptomer fra de fleste organsystemer. De som er allergiske mot mat, vil stort sett få symptomer fra fordøyelsesapparatet, men også utslett. De som har luftbåren allergi, vil få symptomer fra øynene og luftveier.

UTREDNING

For å stille riktig diagnose bruker man både blodprøver og prikktest samt kostprovokasjon.

BEHANDLING

Den viktigste behandlingen er å unngå det aktuelle allergenet/allergenene. Ved luftbårne allergier er det ofte behov for å bruke allergimedisiner. Man kan bruke lokalbehandling, som øyedråper og nesespray, eller antihistaminer i tablett-/miksturform. Allergivaksinering er en behandling som benyttes i tilfeller der antihistaminer ikke har tilstrekkelig effekt. Det finnes vaksine i tablettform til hjemmebehandling og i sprøyter til poliklinisk behandling.

VED SØRLANDET PRIVATSYKEHUS

Vår pediater/barnelege og vår barnesykepleier vil først utrede og ved indikasjon behandle eller vaksinere for disse sykdommene. Barnet trenger ikke henvisning fra lege. Time kan bestilles direkte på https://www.spsh.no/, epost: post@spsh.no, eller telefon +47 38 36 08 80.