Til alle konsultasjoner tilkommer det et administrasjonstillegg på kr. 51. Vi har, i motsetning til de fleste andre aktører, ingen spesialisttillegg utover dette. Administrasjonstillegget dekker arbeid i forkant og etterkant av din konsultasjon, som bistand fra støttepersonell utsendelse av eventuelle brev og annen oppfølging. I taksten inkluderes også merarbeid med smittevern. Vær oppmerksom på at det ved konsultasjon kan påløpe ekstrakostnader i forbindelse med spesielle undersøkelser, spesielt forbruksmateriell og/eller prøver som skal analyseres av laboratoriet. Vi operere ikke med differensierte takster for dag/natt for å gjøre prissettingen så enkel og oversiktlig som mulig. Vi er et kontantfritt sykehus. Ved behov for utstedelse av faktura på enkeltkonsultasjoner eller lette behandlinger tilkommer et fakturagebyr som kreves inn av eksternt selskap. Kontakt oss gjerne for mer prisinformasjon.