Radiofrekvens/Plasmakniv

Radiofrekvensbehandling

Radiofrekvensbehandling/Plasmakniv brukes av våre plastikk og karkirurger for å fjerne venetegninger som små karnøster og uten bruk av etoksysklerol, samt våre gynekologer i behandlingen av blant annet kondylomer. Dette er en svært effektiv, permanent og rask behandling. Den krever narkose eller lokal bedøvelse. En tynn nål med et radiofrekvenshode føres inn under huden og varmer opp blodårene slik at de okkluderes/tettes. Effekten er mer konsentrert og effektiv enn transdermale teknikker (som går igjennom huden fra utsiden) og med mindre skadepotensial. Effekten kan også være betydelig på arr og hudsprekker. Effekten er oftest permanent, men gjerne som del av annen behandling, spesielt er denne teknikken god i kombinasjoner med kirurgi for arrbehandling, eller venekirugi. Radiofrekvensbehandling er en legebehandling hos oss.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres disse behandlingene av spesialutdannede plastikkirurger, gynekologer, leger og hudleger.

Du trenger en konsultasjon hos en av disse spesialitetene, eller tverrfaglig poliklinikk, for å vurdere om du er kandidat for behandlingen. Ofte kan du få behandlingen samme dag som konsultasjonen.

Vi bruker ofte et 3D simuleringsutstyr spesielt for ved disse behandlingene – både for vurderinger og også for oppfølging av behandlingsresultatet.

Behandlingsmodaliteter

  • Radiofrekvensbehandling
  • Plasmakniv

Sterilitet er svært viktig ved subdermale (under huden) injeksjoner/behandlinger. Vi har en egen operasjonssal som vi bruker til dette formålet. Vi kan også gi beroliggende medisiner og eller narkose dersom du har behov for dette ved en behandling.

Indikasjoner – bruksområder – tverrfaglige vurderinger

Venetegninger på ben, kropp eller armer etter fødsel er den vanligste indikasjonen for radiofrekvensbehandlinger. Den vanligste bruken er i estetisk øyemed, spesielt der kirurgi ikke vil gi tilfredsstillende resultat, eller man ikke ønsker å sklerosere vener med injeksjon av medikament, eller der åpen kirurgi gir for stor risiko i forhold til det forbedringspotensialet som kan forventes.

I kosmetisk øyemed kan også radiofrekvens brukes for å forebygge eller behandle «rynker» eller uønskede konturer i huden. Etablerte rynker er svært vanskelig å behandle, om ikke umulig, annet enn i kombinasjon med kirurgi, laser eller annen estetisk behandling – det er derfor svært viktig med en grundig vurdering og konsultasjon med henblikk på å kartlegge hvilken behandlingsmodalitet som er riktig for akkurat deg.

Kondylomer kan også fjernes skånsomt med plasmakniv. Fordelen er at det lager svært mye mindre arr enn både laser og diatermi da energien kniven påfører vevet er svært mye mindre enn begge disse eldre metodene.

På Sørlandet Privatsykehus gjør vi ofte tverrfaglige konsultasjoner for å vurdere dine behov for kombinasjoner av behandlinger. Derfor kan du også få tverrfaglige vurderinger av flere typer leger (hudlege, gastrokirurg, gynekolog og plastikkirurg) ved utfordringer som er sammensatte (som de fleste problemstillinger er).

Ytterligere informasjon om behandlingen

Injeksjonsbehandling – før inngrepet

Injeksjonsbehandling trenger i utgangspunktet ingen forbehandling.

Før inngrepet kan det imildertid være fornuftig å ha på Embla-krem eller tilsvarende slik at du bedøver det øverste laget av huden. Dette vil gjøre at følelsen av innstikkene nærmest blir eliminert. Embla-plaster får du på apoteket reseptfritt.

Injeksjonsbehandling – inngrepet

Ved injeksjoner av legemidler og/eller lokalanestesi (-bedøvelse) brukes svært tynne nåler, likevel vil du kjenne injeksjonen som «stikk».

Hos oss gjør vi behandlingen på en operasjonsstue (legebehandling) eller et spesialtilpasset behandlingsrom.

Det er ofte nødvendig med avkjølende omslag etter inngrepet.

Injeksjonsbehandling – etter inngrepet

Det er ofte nødvendig med avkjølende omslag etter injeksjonsbehandlingen.

Blåmerker og små merker etter innstikkstedet kan forekomme, men går bort av seg selv svært kort tid etter inngrepet.

Du vil få spesielt rettet informasjon om akkurat din etterbehandling i pasientportalen og/eller skriftlig etter inngrepet.

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Priser

Behandling
Pris
Plasmaknivbehandling
fra 3000 NOK