Plastikkirurgi og estetisk kirurgi

Rekonstruktiv plastikkirurgi og estetisk plastikkirurgi

Plastikkirurgi kan defineres som rekonstruktiv kirurgi og gjøres bare av spesialister i plastikkirurgi. Når våre kirurger underviser  i plastikkirurgi ved norges største universiteter, eller ved konferanser i Norge eller i utlandet, deler vi fagfeltet plastikkirugi inn i rekonstruktiv og estetisk kirurgi. Årsaken til at du som pasients ønsker en eller annen rekonstruksjon eller estetisk kirurgi kan være ervervede skader, normale forandringer som skjer med kroppen gjennom eksempelvis treningsaktiviteter/sport, graviditet og amming, medfødte misdannelser eller rett og slett normale aldersforandringer. Estetisk plastikkirurgi kan man definere som den delen av plastikkirurgien som omfatter behandlinger av normale tilstander eller normale følger.

Du som pasient trenger en erfaren kirurg til dette arbeidet med å selektere hvilken behandling du er i behov av – det er viktig at du ikke er kunde, men pasient i dette arbeidet. Ved sykehuset i Kristiansand, i Luleå i Sverige, eller klinikkene i Oslo, Bergen og Stockholm følger vi derfor det prinsippet at du skal føle deg som pasient i lege-/pasient-forholdet – du skal møtes med den kommunikasjonen vi som leger bruker overfor deg enten du vil rekonstrueres etter kreft eller du søker en estetisk behandling av det du selv definerer som en deformitet. Du vil i søken etter slik behandling dessverre bli utsatt for «selgere i hvit frakk». Vår behandlerfilosofi er å gjenopprette og forme på den mest skånsomme og minst omfattende måten; det gir alltid det best risikojusterte behandlingsresultatet. Behandlingsmodalitetene (hvilken type behandling du er i behov av) innbefatter alt fra komplisert ansiktskirurgi, til mini invasiv kirurgi, kikkhullskirurgi, enklere overflatebehandlinger og injeksjoner av eksempelvis legemiddler. Oftes gir en kombinasjon av behandlinger det beste resultatet. Det eneste som er sikker her er at du trenger en vurdering av en spesialkirurg som kan alle delene av behandlingsstigen. Vær oppmerksom på at eksempelvis en billig injeksjonsbehandling, en mini invasiv prosedyre rett og slett kan være ødeleggende for senere muligheter for andre intervensjoner.

Hos oss blir samtlige behandlinger gjort av plastikkirurger – vi har derfor dessverre også begrenset kapasitet. Om du ikke finner tid i Kristiansand finner du kanskje tid i Oslo. Men ring oss, noen av dagene har vi klinikken stengt for vanlig booking – så ta kontakt – så finner vi ut av det. Alle våre behandlere er kirurger med svært lang erfaring og er eksperter på alle delene av de estetiske behandlingene – det er etter vår bedømming den eneste muligheten du har for å få en rett vurdering av hvilken behandlingsmodalitet du skal velge. Om vi mener du vil få en like god, men kanskje billigere behandling, hos en av våre samarbeidende behandlere eller klinikker, så henviser vi deg dit. Vi korrigerer dessverre ofte andre klinikkers arbeid og second opinions etter behandlinger kan vi ta på oss etter vurderinger. Likevel vil i forbeholde oss retten til å håndtere våre egne pasienter selv. Om du vil ha helt eksklusiv behandling i en privat og diskret atmosfære fri for andre pasienter eller andre distraksjoner har vi selvsagt løsninger for dette også.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene av sykehusets spesialister i plastikkirurgi.

Hvilken del av plastikkirurgien og estetisk kirurgi vil du lese mer om?

Om plastikkirurgi – «Kroppen vår – for Voksne»

Sammen med kollega og komiker Trond Viggo Torgersen «filosoferer» Jensen i NRK serien «Kroppen Vår» om «plastikkirurgi og sånt». Du kan høre podkasten på NRK.

Ytterligere informasjon om behandlingen

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Plastikkirurgi – Brystkirurgi – størrelse på implantat

Implantatstørrelse – hvor stort er «for stort»?

Pasientene våre bruker mye tid på å vurdere hvilket størrelse på implantatet som passer for dem. Man ønsker å få nok volum, samtidig som implantatene ikke å bli «for store» og dermed få et unaturlig utseende. “Hvor stort er for stort?” Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på, fordi det er ulikt for hver pasient. Mens en størrelse på et implantat kan se normalt ut på en person, kan det se veldig lite fornuftig ut på en annen. Du trenger derfor en konsultasjon med en erfaren estetisk plastikkirurg for å finne svar på dette spørsmålet.

De fleste har sett mennesker de kjenner, eller kjendiser på TV, som har brystimplantater som åpenbart er «for store.» Så hvor stor er for stor, og hva kan du gjøre for å sikre at du får perfekt størrelse på brystimplantater? Svaret avhenger av deg.

Hovedråd: «Hold deg proporsjonal». Grunnen til at «perfekte» bryster ser bra ut er at de er proporsjonale med resten av kroppen. Bredden på brystveggen og skuldrene er et bra sted å starte fordi de vil bære implantatene. Tenk også på livsstilen din; mange kvinner som får for store implantater blir ikke lengre i stand til å glede seg over visse aktiviteter (for eksempel sport og kondisjon) på grunn av størrelsen på brystene. Smerter og skader: En vanlig årsak til brystreduksjonsoperasjoner er smerter i skulder, nakke og rygg fra å måtte bære store bryster – store implantater har samme effekt over tid. Også sagging/nedfall er et annet problem fra store implantater etter brystforstørrelse – sagging krever oftest ytterligere kirurgi for å rette opp.

Ved Sørlandet Privatsykehus vil vi alltid tilby kostnadsfri 3D simulering og mulighet til å «prøve på» fysiske implantater i forskjellige størrelser. Dette lar deg se ulike former for implantater av forskjellig størrelse og derigjennom gi deg et inntrykk av hvordan de vil se ut på deg etter brystforstørrelsen.

Plastikkirurgi – Praktisk informasjon ved bukplastikk / rundplastikk / bodylift

Generelt

Estimatene i denne tabellen er normative. Det vil si at for akkurat ditt tilfelle vil estimatene og forutsetningene kunne variere, som for eksempel i forbindelse med BMI. Du vil bli enig med kirurgen din om de aktuelle tidene ved konsultasjonen. Du vil også få mer nøyaktig informasjon om hvilke postoperative forholdsregler du må ta eller hvilke forutsetninger som gjelder etter operasjonen.

Forutsetninger for operasjon
Nedre aldersgrense20år
Øvre BMI grense30
 
Anestesi
Vanligste anestesimetodeNarkose
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon?Ja
 
Operasjonsdagen
Normal operasjonstid1-6timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset?2-10timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet?Nei
 
Stimulantia
Røykingeslutt6 uker før til
6 uker etter
Snus/nikotinplasterkan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll5-10dager
Hvor lenge har jeg blåmerker2uker
Hvor lenge har jeg hevelser3-4uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid1Uke
Tilbake til fysisk tungt arbeid6uker
Når kan jeg begynne å trene igjen4uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett?12uker
Sykemelding3-6uker

 

Plastikkirurgi – Praktiske spørsmål ved liposkulptur

Generelt

Estimatene i denne tabellen er normative. Det vil si at for akkurat ditt tilfelle vil estimatene og forutsetningene kunne variere, som for eksempel i forbindelse med BMI. Du vil bli enig med kirurgen din om de aktuelle tidene ved konsultasjonen. Du vil også få mer nøyaktig informasjon om hvilke postoperative forholdsregler du må ta eller hvilke forutsetninger som gjelder etter operasjonen.

Forutsetninger for operasjon
Nedre aldersgrense20år
Øvre BMI grense30
 
Anestesi
Vanligste anestesimetodeNarkose
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon?Ja
 
Operasjonsdagen
Normal operasjonstid1-3timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset?2-5timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet?Nei
 
Stimulantia
Røykingeslutt4 uker før til
4 uker etter
Snus/nikotinplasterkan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll5-10dager
Hvor lenge har jeg blåmerker2uker
Hvor lenge har jeg hevelser3-4uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid1Uke
Tilbake til fysisk tungt arbeid6uker
Når kan jeg begynne å trene igjen4uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett?12uker
Sykemelding1-3uker

Plastikkirurgi – Praktiske spørsmål ved øyelokkskirurgi

Generelt

Estimatene i denne tabellen er normative. Det vil si at for akkurat ditt tilfelle vil estimatene og forutsetningene kunne variere, som for eksempel i forbindelse med BMI. Du vil bli enig med kirurgen din om de aktuelle tidene ved konsultasjonen. Du vil også få mer nøyaktig informasjon om hvilke postoperative forholdsregler du må ta eller hvilke forutsetninger som gjelder etter operasjonen.

Forutsetninger for operasjon
Nedre aldersgrense20år
Øvre BMI grense30
 
Anestesi
Vanligste anestesimetodeLokalbedøvelse
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon?Nei
 
Operasjonsdagen
Normal operasjonstid1timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset?1-3timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet?Ofte
 
Stimulantia
Røykingeslutt4 uker før til
4 uker etter
Snus/nikotinplasterkan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll5-10dager
Hvor lenge har jeg blåmerker2uker
Hvor lenge har jeg hevelser3-4uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid1Uke
Tilbake til fysisk tungt arbeid6uker
Når kan jeg begynne å trene igjen4uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett?12uker
Sykemelding1-3uker

Plastikkirurgi – Praktiske spørsmål ved ansiktskirurgi

Generelt

Estimatene i denne tabellen er normative. Det vil si at for akkurat ditt tilfelle vil estimatene og forutsetningene kunne variere, som for eksempel i forbindelse med BMI. Du vil bli enig med kirurgen din om de aktuelle tidene ved konsultasjonen. Du vil også få mer nøyaktig informasjon om hvilke postoperative forholdsregler du må ta eller hvilke forutsetninger som gjelder etter operasjonen.

Forutsetninger for operasjon
Nedre aldersgrense20år
Øvre BMI grense30
 
Anestesi
Vanligste anestesimetodeNarkose
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon?Ja
 
Operasjonsdagen
Normal operasjonstid1-6timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset?3-9timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet?Nei
 
Stimulantia
Røykingeslutt6 uker før til
6 uker etter
Snus/nikotinplasterkan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll5-10dager
Hvor lenge har jeg blåmerker2uker
Hvor lenge har jeg hevelser3-4uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid1Uke
Tilbake i fysisk tungt arbeid6uker
Når kan jeg begynne å trene igjen6uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett?12uker
Sykemelding6uker

Plastikkirurgi – Praktiske spørsmål ved brystkirurgi

Operasjonsdagen
Normal operasjonstid1-3timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset?4-5timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet?Nei
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon?Ja
Stimulantia
Røykingeslutt4 uker før til
4 uker etter
Snus/nikotinplasterKan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll5-10dager
Hvor lenge har jeg blåmerker2uker
Hvor lenge har jeg hevelser3-4uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid1-2uker
Tilbake i fysisk tungt arbeid6uker
Når kan jeg begynne å trene igjen4-6uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett?12uker
Sykemelding (dersom krav)6uker

 

Plastikkirurgi – Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen

Dersom du ikke har fått annen spesifikk informasjon fra sykehuset skal du:

Faste

  • Faste 6 timer før operasjonen
    • Ikke skal spise fast føde
    • Kan drikke klare væsker (vann/saft) inntil 2 timer før operasjon

Medisiner

  • Du skal ta dine faste medisiner om ikke annen informasjon er gitt

Kroppsvask

  • Spesiell kroppsvask med Hibiscrub (e-resept) skal du som regel gjøre operasjonsdagen

Bekledning

  • Møt i normal bekledning, eller helst løse klær som for eksempel joggebukse slik at du har anledning til å få på kompresjonstøy eller bandasjer under klærne før du drar hjem.

Spesiell informasjon for akkurat deg

  • Se i pasientportalen din eller tilsendt informasjon om det er spesielle forholdsregler du skal foreta deg.
  • Om du ikke har fått informasjon om spesielle forholdsregler, gjelder det som står på denne siden.

Injeksjonsbehandling – før inngrepet

Injeksjonsbehandling trenger i utgangspunktet ingen forbehandling.

Før inngrepet kan det imildertid være fornuftig å ha på Embla-krem eller tilsvarende slik at du bedøver det øverste laget av huden. Dette vil gjøre at følelsen av innstikkene nærmest blir eliminert. Embla-plaster får du på apoteket reseptfritt.

Injeksjonsbehandling – etter inngrepet

Det er ofte nødvendig med avkjølende omslag etter injeksjonsbehandlingen.

Blåmerker og små merker etter innstikkstedet kan forekomme, men går bort av seg selv svært kort tid etter inngrepet.

Du vil få spesielt rettet informasjon om akkurat din etterbehandling i pasientportalen og/eller skriftlig etter inngrepet.

Injeksjonsbehandling – inngrepet

Ved injeksjoner av legemidler og/eller lokalanestesi (-bedøvelse) brukes svært tynne nåler, likevel vil du kjenne injeksjonen som «stikk».

Hos oss gjør vi behandlingen på en operasjonsstue (legebehandling) eller et spesialtilpasset behandlingsrom.

Det er ofte nødvendig med avkjølende omslag etter inngrepet.

Plastikkirurgi – Aktivitet og sykemelding

Av og til vil du måtte sykemeldes etter ulike typer kirurgiske inngrep. Du er «nyoperert» i om lag 6 uker og kan i denne perioden ikke løfte tunge gjenstander eller være i hard fysisk aktivitet.

Hvorvidt en sykemelding fra oss gir rett til økonomisk støtte fra Folketrygden vil avhenge av diagnose og utført prosedyre. Vanligvis gir ikke kosmetiske operasjoner rett til økonomisk støtte.

Se ellers prosedyrespesifikke svar under «Praktisk info om …».

Plastikkirurgi – Ved konsultasjonen

Formålet med en konsultasjon hos en kirurg er å gi deg råd, en indikasjon på hva som er mulig å få til, samt estimere en risikoprofil for det du ønsker å oppnå. I møte med kirurg/plastikkirurg vil du få informasjon om aktuell prosedyre som kan kalibrere din forventning til ditt oppnåelige resultat. Noen resultat er det ikke mulig for oss å etterleve eller få til. I utredningen vil våre kirurger for eksempel bruke 3D datasimuleringer, plansjer, anatomiske atlas og ulike  måleinstrumenter for å tilpasse den kirurgiske metoden til akkurat din kasuistikk og dine ønskemål. Fordi den kirurgiske metoden som kreves for akkurat ditt tilfelle må skreddersys vil du under konsultasjonen diskutere blant annet operasjonsmetode, type implantat, størrelse, plassering, metode for innsetting av eventuelt implantat og snittføring. Vi skaffer de fleste typer implantat for deg og er ikke avheng av en en spesiell leverandør.

Priser

Behandling
Pris
Konsultasjon hos spesialist i plastikkiruri
Fra NOK 500,-
Second opinion hos spesialist i plastikkirurgi
Fra NOK 1500,-