Ortopedisk kirurgi / Sportsmedisin

 

Kirurgisk behandling av ortopedkirurgiske tilstander

Ortopedi omfatter stort sett hele kroppen og er ofte kompleks og omfattende kirurgi. Ved Sørlandet Privatsykehus har vi en operasjonsstue som benyttes spesielt til hånd-, fot-, kne- og skulderoperasjoner.

Kirurgene ved Sørlandet Privatsykehus har lang operativ erfaring med problemstillinger relatert til kne- og skulderproblematikk. Fot-, ankel-, samt håndkirurgi gjøres av våre ortopeder, men i tillegg av våre hånd-/plastikkirurger.

Sørlandet Privatsykehus har nytt og moderne 4K utstyr til både kikkhulsskirurgi i knær/skuldre og mikrokikkhullskirurgi i håndledd og ankel i spesialtilpasset operasjonssal i Sørlandsparken. All skopi og intervensjon blir tatt opp på video og det tas bilder for de delene av kirurgien vi gjør intervensjon på. Dette blir lagret i din journal. Stuen som vi bruker til artroskopisk kirurgi har som resten av anlegget overtrykksventilasjon og er spesiallaget for denne type kirurgi.

Våre samarbeidende kirurger ved sykehuset Hermelinen – en av Sveriges eldste private sykehus – har egne operasjonssaler med LAF-tak spesiallaget for hofte- og kne-protese-kirurgi. Vi sender noen av våre privatbetalende og forsikringspasienter til vårt sykehus i Sverige for behandling som innbefatter kne- og hofteleddsproteser hvor pasientene får et skreddersydd «ukesopplegg» med omfattende opptrening og fysioterapi etter kirurgien. Da dette er et svært omfattende kirurgisk inngrep har vi i tillegg til eget treningssenter, fysioterpeuter og ergoterapeuter knyttet til den kirurgiske avdelingen.

Kort ventetid
Da vi vet at mange av disse lidelsen er svært plagsomme og hindrer aktivitet/jobb, vi vil tilstrebe å ha svært kort ventetid for utredninger og behandlinger av ortopediske lidelser, også innen leddkirurgi. Du kan hos oss få en skulderskopi eller kneskopi innen en til to uker, og/eller et «nytt kne» med kneproteser eller en «ny hofte» med hofteprotese ila en måned fra du kontakter oss.

Akutt kirurgi til SSHF
Det er viktig for oss å poengtere at akutte og større skader behandler vi bare på oppfordring fra Sørlandet Sykehus HF. De fleste alvorlige lidelser og/eller bruddskader må behandles i Sørlandet Sykehus HF.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene av sykehusets spesialister i ortopedi, fotkirurgi og hånd-/plastikkirurgi.

Behandlingsmodaliteter

Ortopedi omhandler all utredning samt kirurgi på større og mindre ledd/rygg.

Håndkirurgi omfatter kirurgi fra håndledd og til og med fingerspissene.

Fotkirurgi omfatter kirurgisk behandling av tilstander fra ankel og til tåspissene.

Behandlingene omfatter som regel kirurgi, i lokalbedøvelse eller i narkose. Husk at du hos oss alltid kan velge å la deg operere i narkose om du møter våre kriterier for dette og våre anestesileger finner at du er egnet for dette.

Indikasjoner – bruksområder

 • Skulderlidelser
 • Knelidelser
 • Hoftelidelser
 • Belastningslidelser
 • Skader i muskel- og skjelettsystemet
 • Nervekompressjonssyndromer (som Carpal Tunnell Syndrom)
 • Ganglion
 • Tumores/svulster/kreft
 • Nevrinomer

Ytterligere informasjon om behandlingen

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Ortopedi – Ved konsultasjonen

Formålet med en konsultasjon hos en kirurg er å vurdere dine plager, gi deg rådveiledning  og anbefalinger for videre behandlingI utredningen vil våre kirurger bruke samtale, klinisk undersøkelse og vurdering av radiologiske bilder som verktøy for å gi deg best mulig vurdering . Ved valg av kirurgisk metode, vil du få informasjon om aktuell behandling og få estimeren risikoprofil for aktuell metode. 

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Ortopedi – Praktiske spørsmål ved fot- og håndkirurgi

Operasjonsdagen
Normal operasjonstid0,5 – 2timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset?1-3timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet?Nei
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon?Vanligvis ikke
Stimulantia
Røykingeslutt4 uker før til
4 uker etter
Snus/nikotinplasterKan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll5-10dager
Hvor lenge har jeg blåmerker2uker
Hvor lenge har jeg hevelser3-4uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid1-2uker
Tilbake i fysisk tungt arbeid6uker
Når kan jeg begynne å trene igjen4-6uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett?12uker
Sykemelding (dersom krav)6uker

Ortopedi – Praktiske spørsmål skulderkirurgi

Operasjonsdagen   
Normal operasjonstid 0,5 – 2,5 timer 
Hvor lenge blir jeg på sykehuset? 1-4 timer 
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet? Nei  
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon? Vanligvis ikke 

 

 
   
Stimulantia   
Røykingeslutt 4 uker før til
4 uker etter 
 
Snus/nikotinplaster Kan kontinueres  
   
Etterbehandling av sår   
Bandasjekontroll 5-10 dager 
Hvor lenge har jeg blåmerker 2 uker 
Hvor lenge har jeg hevelser 3-4 uker 
   
Aktivitet etter inngrepet   
Tilbake på stillesittende arbeid 1-4 uker 
Tilbake i fysisk tungt arbeid 6-12 uker 
Når kan jeg begynne å trene igjen 4-6 uker 
Når kan jeg begynne med kontaktidrett? 12-24 uker 
Sykemelding (dersom krav) 6 uker 

Ortopedi – Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen

Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen 

Dersom du ikke har fått annen spesifikk informasjon fra sykehuset skal du: 

Faste 

 • Faste 6 timer før operasjonen 
 • Ikke skal spise fast føde 
 • Kan drikke klare væsker (vann/saft) inntil 2 timer før operasjon 

Medisiner 

 • Du skal ta dine faste medisiner om ikke annen informasjon er gitt 

Kroppsvask 

 • Spesiell kroppsvask med Hibiscrub kan være påkrevd – du vil da evt få resept på dette.

Bekledning 

 • Møt i normal bekledning, eller helst løse klær som for eksempel joggebukse slik at du har anledning til å få på kompresjonstøy eller bandasjer under klærne før du drar hjem. 

Spesiell informasjon for akkurat deg 

 • Se i pasientportalen din eller tilsendt informasjon om det er spesielle forholdsregler du skal foreta deg. 
 • Om du ikke har fått informasjon om spesielle forholdsregler, gjelder det som står på denne siden. 

Ortopedi – Praktiske spørsmål ved kneskopi

Operasjonsdagen   
Normal operasjonstid 0,5 – 2 timer 
Hvor lenge blir jeg på sykehuset? 1-3 timer 
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet? Nei  
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon? Vanligvis ikke  
   
Stimulantia   
Røykingeslutt 4 uker før til
4 uker etter 
 
Snus/nikotinplaster Kan kontinueres  
   
Etterbehandling av sår   
Bandasjekontroll 5-10 dager 
Hvor lenge har jeg blåmerker 2 uker 
Hvor lenge har jeg hevelser 3-6 uker 
   
Aktivitet etter inngrepet   
Tilbake på stillesittende arbeid 1-2 uker 
Tilbake i fysisk tungt arbeid 6-12 uker 
Når kan jeg begynne å trene igjen 4-6 uker 
Når kan jeg begynne med kontaktidrett? 12-24 uker 
Sykemelding (dersom krav) 6 uker 

Ortopedi – Praktiske spørsmål ved skopi av ankel

Operasjonsdagen   
Normal operasjonstid 0,5 – 2 timer 
Hvor lenge blir jeg på sykehuset? 1-3 timer 
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet? Nei  
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon? Vanligvis ikke  
   
Stimulantia   
Røykingeslutt 4 uker før til
4 uker etter 
 
Snus/nikotinplaster Kan kontinueres  
   
Etterbehandling av sår   
Bandasjekontroll 5-10 dager 
Hvor lenge har jeg blåmerker 2 uker 
Hvor lenge har jeg hevelser 3-4 uker 
   
Aktivitet etter inngrepet   
Tilbake på stillesittende arbeid 1-2 uker 
Tilbake i fysisk tungt arbeid 6 uker 
Når kan jeg begynne å trene igjen 4-6 uker 
Når kan jeg begynne med kontaktidrett? 12 uker 
Sykemelding (dersom krav) 6 uker 

Ortopedi – Praktiske spørsmål ved skopi av håndledd

Operasjonsdagen   
Normal operasjonstid 0,5 – 2 timer 
Hvor lenge blir jeg på sykehuset? 1-3 timer 
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet? Nei  
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon? Vanligvis ikke  
   
Stimulantia   
Røykingeslutt 4 uker før til
4 uker etter 
 
Snus/nikotinplaster Kan kontinueres  
   
Etterbehandling av sår   
Bandasjekontroll 5-10 dager 
Hvor lenge har jeg blåmerker 2 uker 
Hvor lenge har jeg hevelser 3-4 uker 
   
Aktivitet etter inngrepet   
Tilbake på stillesittende arbeid 1-2 uker 
Tilbake i fysisk tungt arbeid 6 uker 
Når kan jeg begynne å trene igjen 4-6 uker 
Når kan jeg begynne med kontaktidrett? 12 uker 
Sykemelding (dersom krav) 6 uker 

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Priser

Behandling
Pris
Konsultasjon hos spesialist i ortopedi
1400 NOK
Konsultasjon hos spesialist i hånd- og/eller fotkirurgi
1400 NOK
Carpal Tunnell Syndrom
fra 8500 NOK
Ulnar Tunnell Syndrom
fra 10000 NOK
Dupuytrens kontraktur
fra 15000 NOK
Kreftsvulster hender og føtter
fra 3500 NOK
Flekker og utvekster på hender og føtter
fra 3500 NOK
Ganglion
fra 4500 NOK
Mortons nevrinom
fra 8500 NOK
Skulderskopi (kikkhull)
fra 15 000 NOK
Kneskopi (kikkhull)
fra 15 000 NOK
Håndleddskopi (kikkhull)
fra 10 000 NOK
Ankelleddsskopi (kikkhull)
fra 10 000 NOK
Kneprotese
fra 45 000 NOK
Hofteleddsprotese
fra 85 000 NOK
Korbåndsplastikker
fra 35 000 NOK
Achillesseneskader
fra 15 000 NOK