Anestesi; lokalbedøvelse og narkose ved kirurgi

Anestesi

Narkose

Ved Sørlandet Privatsykehus opereres de fleste større inngrep i narkose. I tillegg gir kirurgen både korttidsvirkende og langtidsvirkende lokalbedøvelse.

Mindre inngrep, som f.eks øyelokksplastikker eller mindre fjerninger/rekonstruksjoner, opereres oftest i lokalbedøvelse.

Ved Sørlandet Privatsykehus er anestesiteamet alltid minst en anestesilege og en anestesisykepleier i tillegg til det kirurgiske teamet. Samtidig har vi en anestesisykepleier som passer på deg både før, under og etter operasjonen.

Denne bemanningen er avgjørende for at du skal kunne gi deg trygghet under inngrepet.

Spesialtilpassede instrumenter doserer medisinene du får og hvordan kroppen din reagerer på disse medisinene.

Spørsmål og svar

Ortopedi – Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen

Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen 

Dersom du ikke har fått annen spesifikk informasjon fra sykehuset skal du: 

Faste 

  • Faste 6 timer før operasjonen 
  • Ikke skal spise fast føde 
  • Kan drikke klare væsker (vann/saft) inntil 2 timer før operasjon 

Medisiner 

  • Du skal ta dine faste medisiner om ikke annen informasjon er gitt 

Kroppsvask 

  • Spesiell kroppsvask med Hibiscrub kan være påkrevd – du vil da evt få resept på dette.

Bekledning 

  • Møt i normal bekledning, eller helst løse klær som for eksempel joggebukse slik at du har anledning til å få på kompresjonstøy eller bandasjer under klærne før du drar hjem. 

Spesiell informasjon for akkurat deg 

  • Se i pasientportalen din eller tilsendt informasjon om det er spesielle forholdsregler du skal foreta deg. 
  • Om du ikke har fått informasjon om spesielle forholdsregler, gjelder det som står på denne siden. 

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Priser

Behandling
Pris
Anestesi ved kirurgi
fra 3500 NOK