Plastikkirurgi – Fettsuging og fettransplantasjon

Kirurgiske fettvolumkorreksjoner

Kirurgiske transplantasjoner av fettvev

Liposkulptur omfatter kirurgisk behandling som former kroppens fettvev – liposkulptur.

Lipokskulptur er ulike metoder av fettforming og/eller uttak av kroppens fettvev som ofte er kombinasjonsinngrep med annen type kirurgi, spesielt ansiktskirurg og for eksempel bukplastikker.

Fettvev kan også transplanteres, da det har en, dog varierende, grad av opptak og overlevelsesevne i flere typer vev. Dette gjør at det finnes muligheter, innen rimelighetens grenser, for å flytte fett rundt på kroppen for å forme eller fylle ut defekter. Våre kirurger har vært foregangskirurger i prosjekter og publisert i verdens største tidsskrifter for plastikkirurgi vedrørende dette spesielle temaet.

Lipodystrofi betyr at fettvevet er påvirket av en ytre faktor som gjør det skadet og dermed at det har endret form og fasong. Dysproporsjonell distribusjon av fettvev er svært vanlig, spesielt etter tidligere kirurgi eller andre inngrep, for eksempel etter gjentatte injeksjoner med diabetessprøyter. Det er mulig å korrigere disse tilstandene og til dette er lipoksulptur – enten i form av kirurgi med plasmakniven eller nåler og/eller fettsugingskanyler.

Forventningskalibrering av effekt er svært viktig og må avklares før kirurgi. Ved transplantasjon kan man ikke forvente at mer enn 40% av transplantert mengde gir volumeffekt på mottakerstedet. Ved uttak av fett (fettsuging) er det sjelden fornuftg å ta bort mer enn 60% av fettet på ekstraksjonsstedet da dette ofte gir ujevnheter.

Fettsuging er ingen kirugisk metode for å «gå ned i vekt». Generalisert fedme har ingen indikasjon for liposkulptur da mesteparten av fettvevet i generalisert fedme er lokalisert i kroppens hulrom og ikke utenpå muskulatur og/eller fasciesjikt. Det således heller ingen motsetning eller sammenheng mellom BMI og liposkulptur. Vi bruker 3D animasjon og kirurgisk simulering av ulike liposkulpturteknikker. Kroppsformende liposkulptur endres svært med vektnedgang og vektoppgang, og resultatene likeså.

Vi har i utgangpunktet 18 års aldersgrense for liposkulptur. Er du under 18 år og med en lipodystrofi eller skade etter kirurgi, må en foresatt være til stede under konsultasjon og eventuelt behandling. Vurdering for kirurgisk behandling av medfødte misdannelser gjøres alltid i konsultasjon med foresatte.

I noen tilfeller er man avhengig av å bruke flere metoder sammen for å komme til ønsket mål. målet. I slike tilfeller, spesielt i korreksjonskirurgi, er det nødvendig å gjøre flere prosedyrer. Vi finner da en god løsning på pris slik at du slipper unna med en samlekostnad.

Lipodystrofi, lipødem og genetikk

Sørlandet Privatsykehus behandler i utgangspunktet ikke det som primært kalles lipødem med mindre det er en dystrofi som er tilgrunnliggende årsak. Vi ser deg imidlertid gjerne til en vurdering om rekonstruktiv kirurgi. Før en slik undersøkelse, må du har gjennomført et spørreskjema. Se også vårt tilbud om genetisk veiledning i forbindelse med arvelige sykdommer.

Korreksjonskirurgi / Second opinion

Spesielt noen av våre kirurger får forepørsler om korreksjon av tidligere kirurgiske inngrep. Vi ser deg gjerne til en second opinion. Det finnes egne prislister for dette. Vi må dessverre stresse at vi ikke har behandlingsansvar annet enn for våre egne pasienter og at pasientene som har valgt Sørlandet Privatsykehus som sin primære behandlingssted vil måtte prioriters.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene sykehusets estetiske plastikkirurger.

Behandlingsmodaliteter

 • Liposkulptur
 • Fettsuging
 • Fettransplantasjon
 • Kombinasjon kirurgi

 

Indikasjoner – bruksområder

 • Lipodystrofi
 • Lokale fettansamlinger
 • Dysproporsjonell distribusjon av fettvev

Media / Forskning /Vitenskap

Vår medisinsk faglige ansvarlige lege behandler til daglig sekveler etter facialispareser (ansiktsmuskellammelse) og ansiktsassymetrier med botuliniumstoksiner. Jensen har nylig publisert om bruken av disse medikamentene i et av verdens fremste tidsskrift for plastikkirurgi – Journal of Plastic Reconstructive and Aestetic Surgery:

J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018 Dec 14. pii: S1748-6815(18)30474-1. doi: 10.1016/j.bjps.2018.12.031.

Hyaluronic acid is superior to autologous fat for treatment of temporal hollowing after lateral orbital wall decompression: A prospective interventional trial.

Ueland HO1Nilsen RM2Rødahl E3Jensen SA4.

Ytterligere informasjon om behandlingen

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Plastikkirurgi – Ved konsultasjonen

Formålet med en konsultasjon hos en kirurg er å gi deg råd, en indikasjon på hva som er mulig å få til, samt estimere en risikoprofil for det du ønsker å oppnå. I møte med kirurg/plastikkirurg vil du få informasjon om aktuell prosedyre som kan kalibrere din forventning til ditt oppnåelige resultat. Noen resultat er det ikke mulig for oss å etterleve eller få til. I utredningen vil våre kirurger for eksempel bruke 3D datasimuleringer, plansjer, anatomiske atlas og ulike  måleinstrumenter for å tilpasse den kirurgiske metoden til akkurat din kasuistikk og dine ønskemål. Fordi den kirurgiske metoden som kreves for akkurat ditt tilfelle må skreddersys vil du under konsultasjonen diskutere blant annet operasjonsmetode, type implantat, størrelse, plassering, metode for innsetting av eventuelt implantat og snittføring. Vi skaffer de fleste typer implantat for deg og er ikke avheng av en en spesiell leverandør.

Ortopedi – Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen

Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen 

Dersom du ikke har fått annen spesifikk informasjon fra sykehuset skal du: 

Faste 

 • Faste 6 timer før operasjonen 
 • Ikke skal spise fast føde 
 • Kan drikke klare væsker (vann/saft) inntil 2 timer før operasjon 

Medisiner 

 • Du skal ta dine faste medisiner om ikke annen informasjon er gitt 

Kroppsvask 

 • Spesiell kroppsvask med Hibiscrub kan være påkrevd – du vil da evt få resept på dette.

Bekledning 

 • Møt i normal bekledning, eller helst løse klær som for eksempel joggebukse slik at du har anledning til å få på kompresjonstøy eller bandasjer under klærne før du drar hjem. 

Spesiell informasjon for akkurat deg 

 • Se i pasientportalen din eller tilsendt informasjon om det er spesielle forholdsregler du skal foreta deg. 
 • Om du ikke har fått informasjon om spesielle forholdsregler, gjelder det som står på denne siden. 

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Plastikkirurgi – Praktiske spørsmål ved liposkulptur

Generelt

Estimatene i denne tabellen er normative. Det vil si at for akkurat ditt tilfelle vil estimatene og forutsetningene kunne variere, som for eksempel i forbindelse med BMI. Du vil bli enig med kirurgen din om de aktuelle tidene ved konsultasjonen. Du vil også få mer nøyaktig informasjon om hvilke postoperative forholdsregler du må ta eller hvilke forutsetninger som gjelder etter operasjonen.

Forutsetninger for operasjon
Nedre aldersgrense20år
Øvre BMI grense30
 
Anestesi
Vanligste anestesimetodeNarkose
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon?Ja
 
Operasjonsdagen
Normal operasjonstid1-3timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset?2-5timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet?Nei
 
Stimulantia
Røykingeslutt4 uker før til
4 uker etter
Snus/nikotinplasterkan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll5-10dager
Hvor lenge har jeg blåmerker2uker
Hvor lenge har jeg hevelser3-4uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid1Uke
Tilbake til fysisk tungt arbeid6uker
Når kan jeg begynne å trene igjen4uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett?12uker
Sykemelding1-3uker

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Priser

Behandling
Pris
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - fremme - hel
fra 30 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - fremme - nedre
fra 22 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - hel fremside/ventralt
fra 35 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - sider/flanke - fremme
fra 22 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - sider/flanke - bak
fra 20 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Mage - sider/flanke - fremme og bak
fra 36 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Lipodystrofi
fra 10 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging:
Liposkulptur/Fettsuging: Venusberg
Liposkulptur/Fettsuging: Hals/hake
fra 20 000 NOK
Liposkulptur/Fettsuging: Sidene rundt brystene
fra 20 000 NOK
Liposkulptur/Fetttransplantasjon: