Prøvetaking/Blodprøver

 


Laboratorium

Ved Sørlandet Privatsykehus tar vi de blodprøvene du måtte ønske. Har du knapt med tid og ikke har anledning til å vente på fastlege eller sykehuslaboratorium? Vi kan sette sammen pakker av prøver som du vil få svar på i en egen elektronisk portal. Tolkningen kan din fastlege eller en av våre spesialister bistå med ved behov. Noen ganger er det bare en kontrollprøve som du selv vet hvordan du skal tolke. Da får du prøvesvaret i en elektronisk portal. Du kan også få utført prøver på kveldstid.

Sørlandet Privatsykehus samarbeider med Fürst Medisinske Laboratorium for undersøkelser av laboratorieprøver, for allergologiske prøver, samt at vi har egne laboratorier for utprøving lokalt. Laboratoriet for blodprøver har døgnkontinuerlig drift og vi kan få svært raske svar ved behov.

Ved Sørlandet Privatsykehus tas blodprøvene av våre helsesekretærer og sykepleiere.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredninger og behandlinger av sykehusets spesialistleger.

Behandlingsmodaliteter

Laboratorieprøver omfatter alle typer blodprøver, allergiutredning, tester for anstrengelsesutløst astma, prikktester, spirometri/løpetester, samt medfølgende medisinske behandlinger.

Indikasjoner – bruksområder

  • Alle fagfelt

 

 

Ytterligere informasjon om behandlingen

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Priser

Behandling
Pris
Blodprøvetaking
fra 250 NOK
Test for anstrengelsesutløst astma av barnesykepleier (konsultasjon kommer i tillegg)
800 NOK
Prikktest med barnesykepleier og barnelege (konsultasjon barnelege kommer i tillegg)
400 NOK
Spirometri med barnesykepleier og barnelege (konsultasjon barnelege kommer i tillegg)
600 NOK
Videokonsultasjon / Telefonkonsultasjon
750 NOK
Forlengelse av sykemelding
500 NOK
Fornyelse av resept
250 NOK