Ultralydjordmor – Ultralyd/Svangerskapsomsorg

32 uker gammelt foster. 3D kan tas like frem til fødsel dersom det bare er litt vann foran ansiktet. Best er det oftest mellom uke 26-28.

Frem til uke 14 måler man fosterets lengde fra hodet til rumpa.

Måling av nakkeoppklaring 13 uker gammelt foster.

3D 29 uker gammelt pikefoster

Sørlandet Privatsykehus tilbyr jordmorundersøkelser ved svangerskap og 3D ultralyd for gravide gjennom hele svangerskapet.

Avdelingssjef ved Sørlandet Privatsykehus er ultralydjordmor June Pernille Johannessen.

Du trenger ikke henvisning.

Vi har kort ventetid og det vil være mulighet for time på kveldstid.  

Vi vil gjøre vårt ytterste for å skape en vennlig og trygg atmosfære for alle gravide. Det er selvsagt anledning til å ha med seg partnere ved konsultasjonene. Ved Sørlandet Privatsykehus benytter vi kun topp moderne utstyr, dette gir økt bekvemmelighet og trygghet for deg. Alle bilder er fra avdelingen og tatt med vårt svært avanserte ultralydutstyr.

Ved sykehuset kan du også får en fysisk 3D modell av ultralydbildene om Dere ønsker det.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene sykehusets jordmødre.

Behandlingsmodaliteter

Svangerskapsundersøkelse og ultralyd i 1., 2. og 3. trimester, samt mulighet for 3D / 4D ultralyd

Disse undersøkelsene kan gjøres av gynekolog eller jordmor. En eller flere ultralydundersøkelser er en naturlig del av ethvert svangerskap. Det også kan være viktig med en gynekologisk undersøkelse av gynekolog/lege supplerer ultralydundersøkelsen, spesielt om du har plager fra underlivet, eller har sykdommer/familiehistorie som gir deg økt risiko for sykdom som ikke er relatert til selve svangerskapet. Mange synes også det er nyttig med en regelmessig sjekk selv om man er gravid. Ved funn av sykdom eller plager har vi et stort spekter av utredninger, samt medisinske og kirurgiske behandlingstilbud hos våre gynekologer – i trygge sykehusomgivelser.  

Du vil få forberede deg til undersøkelsen i et eget avlukke. Du vil eventuelt få et skjørt til å ha på deg for å unngå at du føler deg unødvendig blottet. Vi har en ny og moderne undersøkelses-stol med oppvarmet sete, slik at du skal føle deg så bekvem som mulig som pasient. Jordmor vil undersøke deg med topp moderne utstyr som både kan gi 3D og 4D scanninger. Ved vår avdeing har vi spesialkompetanse i tidlig ultralyd (NTNU) og kan utføre ultralyd i hele svangerskapet. Du og din partner har muligheten til å følge med på egen skjerm og få forklaringer av jordmor fortløpende. Ved behov vil det være anledning til å få time til våre gynekologer i relasjon til undersøkelsen av jordmor.  

Du og Dere vil alltid få muligheten til å stille spørsmål. 3D og 4D bildene får dere med dere på en minnepenn om ønskelig, eller som utskrift.

Om ultralyd generelt
Ultralyd er høyfrekvente lydbølger som sendes inn i kroppen og blir reflektert tilbake til lydhodet (ultralydproben). I maskinen omdannes disse signalene slik at det dannes et bilde på skjermen (2D) som vi kan tolke. Ulike vevstyper har forskjellig evne til å reflektere lydbølgen. Der hvor forskjellige typer vev møtes, som for eksempel huden til fosteret mot fostervann inne i livmoren, vil vises som en tydelig avgrensning som gjør at man kan se fosteret inne i livmoren.  

Det er mange forhold som påvirker bildene. De beste bildene får man dersom fosteret ligger med ansiktet vendt opp mot proben. Fosterets leie, plassering av morkaken, mengde fostervann og BMI (kroppsmasseindeks) kan være avgjørende faktorer for hvordan avbildningen på skjermen blir.  

Det finnes ingen holdepunkter for at ultralyd kan være skadelig for fosteret.

Svangerskapskonsultajsoner

Alle gravide har rett til gratis oppfølging hos jordmor og/eller fastlege. Du får i det offentlige tilbud om ni svangerskapskonsultasjoner inkludert fosterdiagnostikk og ultralyd. Dersom du skulle ha behov for et mer skreddersydd opplegg hvor du selv kan bestemme innhold, tidspunkt, samt hyppigheten av kontrollene kan vi ved Sørlandet Privatsykehus tilby deg dette. Det er mulig å ta hele eller deler av svangerskapskontrollene hos oss. Dersom det avdekkes risikofaktorer som krever oppfølging i tredjelinjetjenesten vil vi henvise deg. Det kan for eksempel være tilstander som svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning, for rask eller for langsom fostervekst, eller andre mer sjeldne tilstander. 
Du må alltid ha med deg urinprøve til svangerskapskontroll. Det beste er om du klarer å få en urinprøve av morgenurinen. Hvis ikke det er mulig bør urinprøven tas etter minst fire timer siden sist gang blæren din ble tømt. Det er også viktig at urinprøven du har med deg til analyse er reinest mulig. Slik bør du ta prøven: Skill kjønnsleppene fra hverandre, vask godt med en våt klut forfra og bakover. Fang opp en midtstråle, den første eller den siste urinen som kommer skal helst ikke være i prøven. Prøven kan oppbevares i kjøleskap dersom det er mer enn to timer fra prøven er tatt til den skal analyseres.

Dersom du ønsker fødsel forberedende samtaler kan det være lurt å ta med seg papirer fra eventuelle tidligere fødsler for gjennomgang av disse. Dette kan være nyttig i forberedelsene til den kommende fødsel. 

1. trimester ultralyd.
Jordmor tilbyr ultralyd fra ca uke 8. Fra et så tidlig tidspunkt i graviditeten er det vanligst å sjekke antall foster, om graviteten er inne i livmoren og om hjertet slår med normalt hastighet.  Tidlig i svangerskapet kan man ta ultralyd for å fastsette svangerskapslengde dersom det er usikkert når du hadde din siste menstruasjon. Anatomien til fosteret er ennå ikke tilstrekkelig utviklet til at man kan undersøke de forskjellige organene. Fra uke 11+0 vil organene bli tydeligere og lettere kunne vurderes. Fra uke 15 vil man i de fleste tilfeller kunne avdekke hvilket kjønn fosteret har. Før uke 13 er det i henhold til norsk lovgivning ikke tillatt å opplyse om kjønn. Mellom uke 11 og 14 vurderer man om fosteret har en økt nakkeoppklaring eller andre avvik. Dette kan være tegn på sykdom hos fosteret og du vil da bli henvist til Fostermedisinsk avdeling ved Rikshospitalet for videre utredning. Det er viktig å vite at selv om fosteret har en fortykket nakkeoppklaring kan det være helt friskt.   

 2. og 3. trimester ultralyd

Andre trimester er fra fosteret er 14 uker og til og med uke 26. I uke 18-19 kan man utføre rutineultralyd. Ved rutineultralyd får man en grundig gjennomgang av fosterets anatomi, fargedoppler ved gjennomgang av hjertets anatomi,morkakens beliggenhet i livmoren samt fastsettelse av svangerskapslengde (termin dato). På dette tidspunktet kan man med stor sikkerhet kunne fastslå kjønn. Dersom man har vært til en ultralyd ved et tidligere tidspunkt i graviditeten kan man også fastslå om fosteret har en forventet vekst. 
Tredje trimester er fra og med uke 26 og til termin. I denne perioden bruker man ultralyd først og fremst for å vurdere fosterets vekst og trivsel. Man måler hodet og magemål som settes inn i kurver for å sjekke hvordan fosteret vokser. I tillegg vurderes fostervannsmengde samt andre trivselstegn hos fosteret som spontane bevegelser og pustebevegelser. Fosteret øver seg på å «puste» gjennom svangerskapet. Dette ses som bevegelser i fosterets brystkasse og er et trivselstegn. 
Man kan også vurdere morkakens plassering i forhold til livmorhalsen din. Dersom den ligger for nært «utgangen» henvises du til spesialisthelsetjenesten for vurdering av forløsningsmetode. Mot slutten av graviditeten kan det også knytte seg spenning til fosterets leie. Dersom den delen av fosteret som ligger nederst ligger dypt i bekkenet kan det være vanskelig å bedømme med hendene om det er hodet eller setet til fosteret. Det kan raskt avklares ved hjelp av ultralyd. Ca 4-5 % av fostrene legger seg med setet ned.  Dersom det skulle vise seg at ditt foster har lagt seg i seteleie vil vi henvise deg til spesialisthelsetjenesten. 

3D/4D
3D ultralyd er en fantastisk mulighet til å få et innblikk i «verdenen» på innsiden av magen. 3D bilder kan tas i hele perioden mellom uke 24-32, men størst mulighet for å få gode bilder er mellom uke 26-28. Vi tilbyr ultralydundersøkelse med topp moderne utstyr. Ultralyd apparatene vi benytter er av de desidert beste på markedet, GE Voluson.  Det vil bli satt av god tid og det vil bli tatt opp både video og rikelig med bilder. Vi ønsker at dette skal bli et hyggelig minne for deg og dine kjære, du har derfor muligheten til å ta med deg dine nærmeste.

Som ved 2D ultralyd (svart/hvitt) er det flere faktorer som spiller inn for å få best mulig bilder. Man er avhengig av en viss mengde fostervann foran fosterets ansikt for å kunne skille det fra de andre strukturene inne i livmoren. Høy BMI, lite fostervann foran fosterets ansikt eller dersom fosteret ligger med rygg opp store deler av undersøkelsen kan vanskeliggjøre fremstillelse av gode bilder. Vi kan dessverre derfor ikke garantere gode bilder til tross for topp utstyr og erfaren jordmor/lege. Ved Sørlandet Privatsykehus vil vi gjøre vårt ytterste for at bildene skal bli best mulig.  

Praktiske råd
Du bør ikke spise eller drikke sukkerholdig to timer før undersøkelsen.  

Ønsker du etter undersøkelsen å få bilder med hjem?
Du vil få bildene dine med deg fra undersøkelsen på en minnepenn. Ønsker du bilder på print er selvsagt dette også mulig. 

Indikasjoner – bruksområder

Svangerskapsundersøkelser ved ultralydjordmor

Ytterligere informasjon

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Jordmor – 3D ultralyd

3D ultralyd 

Vi tilbyr ultralydundersøkelse med topp moderne utstyrUltralyd apparatet vi benytter er et av de beste  markedet, GE Voluson.  Det vil bli satt av god tid og det vil bli tatt opp både video og rikelig med bilder. Vi ønsker at dette skal bli et hyggelig minne for deg og dine kjære, du har derfor muligheten til å ta med deg dine nærmeste 

Praktiske råd: 

Vår erfaring er at vi får best bilder i uke 24-28. Du bør ikke spise eller drikke sukkerholdig to timer før undersøkelsen. Vi kan dessverre ikke garantere gode bilder tross topp utstyr og erfaren legemye avhenger også av fosterets posisjon 

Ønsker du å  med bilder hjem 

Du vil få bildene dine med deg fra undersøkelsen på en minnepenn. Ønsker du bilder  print er selvsagt dette også mulig 

Jordmor – ultralyd 2. og 3. trimester

Ultralyd 2. og 3. trimester

2. Og 3. Trimester er tiden hvor fosteret modnes og vokserOrganene er ferdig dannet.  Vi ser  hodethjernenryggsøylehalshjertemagesekknyrerurinblærearmer og ben og vurderer fostervannsmengde. Vi ser  morkaken. Vi måler hodet (BPD), magemål (MAD) og lårben(FL) og beregner barnets vekt. Vi ser etter trivselstegn. Om det skulle være indikasjon for det/behov gjør vi blodstrømsmålingerEtter å ha gjort en grundig medisinsk vurdering vil vi sette av tid  slutten av undersøkelsen til å ta fine bilder av ansiktet og sjekker kjønnet– hvis foreldrene ønsket det.  

En ultralyd undersøkelse er en medisinsk undersøkelse og sykdom kan avdekkes. Om vi skulle finne tegn til sykdom vil det bli satt av tid til videre undersøkelsergrundig samtale og du vil evtbli henvist videre 

Ønsker du å  med bilder hjem 

Du vil få bildene dine med deg fra undersøkelsen på en minnepenn. Ønsker du bilder  print er selvsagt dette også mulig 

Jordmor – svangerskapskontroll med ultralyd

Svangerskap – Svangerskapskontroll med ultralyd

Vår lege kan følge deg i svangerskapethun vil da følge din og fosterets helse. Du kan bestille en eller flere timer. Du kan også bestille time kun for ultralyd undersøkelse. Du kan velge 2D ultralyd med eller uten 3D ultralyd. Se eget avsnitt for informasjon omkring ultralyd 

 

Ultralyd

Vi tilbyr ultralyd undersøkelse hos gynekolog 

I Norge har man i dag tilbud om en rutine ultralyd undersøkelse i uke 17-20. Mange ønsker å  utført flere undersøkelser, det kan vi tilby 

For noen er det svært betryggende å ha fått gjennomført en ultralyd tidlig i svangerskapet (link).  Ultralyd kontroller senere i svangerskapet kan følge vekst og trivselstegn (link). Man kan også  gjennomført 3D ultralyd hos ossen flott opplevelse med virkelighetsnære bilder og video. Se egen seksjon for 3D ultralyd (link).  

Hos oss kan du bestille ultralyd av svangerskapet allerede fra uke 6. Til og med uke 10-12 utføres undersøkelsen vaginalt ) (innvendig) og deretter for det meste abdominalt ( magen) 

En ultralyd undersøkelse er en medisinsk undersøkelse og sykdom kan avdekkes. Om vi skulle finne tegn til sykdom vil det bli satt av tid til videre undersøkelsergrundig samtale og du vil evtbli henvist videre 

 

Generell informasjon

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Priser

Behandling
Pris
Svangerskapskonsultasjon 1 (30 min): Inneholder BT, urin, SF mål, lytting med dopler samt samtale etter pas ønsker/behov
600 NOK
Svangerskapskonsultasjon 2 (45 min): Innhold er likt Svangerskapskonsultasjon 1 men det settes av god tid til samtale. Anbefales ved 1.gangs konsultasjon samt ved fødselforberedende samtaler.
900 NOK
Ultralyd i svangerskap (30 min)
1400 NOK
Ultralydjordmor 3D + fosterets vekst og trivsel. Organgjennomgang (45min)
1400
Kombikontroll: Svangerskapskontroll 1 og ultralyd i svangerskap (45 min)
1700 NOK
3D print figur av 3D bilder fra ultralydmaskin
750 NOK
Akupunktur i svangerskapet
(kommer)
Hjemmebesøk
(kommer)