Gynekologi – Kvinnesykdommer / Gynekologisk kirurgi

Gynekologi

Sørlandet Privatsykehus tilbyr gynekologiske undersøkelser og ultralyd for gravide hos kvinnelig gynekolog.

Avdelingssjef ved Gynekologisk avdeling ved Sørlandet Privatsykehus er dr. Hilde Myren.

Avdelingssjef ved Gynekologisk operasjonsavdeling ved Sørlandet Privatsykehus er dr. Mariann Eidet.

Du trenger ikke henvisning fra lege.

Vi har kort ventetid og det vil være mulighet for time på kveldstid.  

Vi vil gjøre vårt ytterste for å skape en vennlig og trygg atmosfære for kvinner i alle aldre. Ved Sørlandet Privatsykehus benytter vi kun topp moderne utstyr, dette gir økt bekvemmelighet og trygghet for deg. Du vil ha tilgang på å lese din egen journal hos oss og du vil alltid få skriftlig svar på alle prøver vi tar.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene sykehusets gynekologer og gynekologkirurger.

Behandlingsmodaliteter

Gynekologisk undersøkelse

Det er viktig med en gynekologisk undersøkelse om du har plager fra underlivet, eller har sykdommer/familiehistorie som gir deg økt risiko for sykdom i underlivet. Mange synes også det er nyttig med en regelmessig sjekk. Undersøkelsen gjøres for å vurdere, utrede eller avkrefte mulig sykdom. Ved funn av sykdom eller plager har vi et stort behandlingstilbud hos oss. Ved behov og/eller ønske henviser vi selvsagt videre til det offentlige Sykehuset.  

Ved gynekologisk undersøkelse har vi stort fokus på at du skal føle deg trygg og ivaretatt. Vi starter alltid undersøkelsen med å snakke sammen om dine eventuelle plager og behov.  

Du vil få kle av deg nedentil på et eget avlukke. Du vil få et skjørt til å ha på deg for å unngå at du føler deg unødvendig blottet. Vi har en ny og moderne undersøkelsesstol, så bekvem som mulig for deg som pasient. Legen vil undersøke deg med topp moderne utstyr, som er temperert for å unngå ubehag. Undersøkelsen skal ikke være smertefull.  På forhånd- og eventuelt underveis bestemmer vi hva som eventuelt skal tas av prøver (f.eks celleprøve, vevsprøver, bakterieprøver). Videre vil vi som regel fortsette med en innvendig (vaginal) ultralyd. Vi får da god oversikt over bekkenet, særlig med tanke på eggstokker og livmor. Du har muligheten til å følge med på egen skjerm og få forklaringer av legen fortløpende.  

Etter at du har kledd på deg setter vi oss ned for en oppsummerende samtale og planlegger eventuelle tiltak. Du vil alltid få muligheten til å stille spørsmål.

 

Gynekologisk kirurgi 

Gynekologisk kirurgi omfatter kirurgisk behandling av benigne (ikke-kreft) tilstander som faller inn under det gynekologiske fagfeltet. Eksempelvis vaginalplastikker, steriliseringen, adnexkirurgi (eggstokker), infertilitetsutredninger, fremfallsoperasjoner, inkontinensoperasjoner, samt laparoskopisk (kikkhullkirurgi) utredninger og behandlinger av eksempelvis endometriose og smertetilstander.
Ved Sørlandet Privatsykehus tilbyr vi både laparoskopisk og åpen kirurgi for disse tilstandene og utredningene. 

Gynekologisk kreftkirurgi er av hensyn til kompetanse og sentrert . Vi støtter disse vurderingene fra Helsedirektoratet og vil ikke tilby avansert kirurgisk kreftbehandling, men kan tilby utredning og diagnostikk av enkelte deler av lidelser. Vi gjør ikke estetiske inngrep på vulva.

Indikasjoner – bruksområder

Gynekologi:
– Alle gynekologiske problemstillinger og kontroller/ kvinnehelse.
– Mindre kirurgiske prosedyrer som kjønnsvortefjerninger og koniseringer
– Biopsi og mikroskop undersøkelse etter påviste celleforandringer

Gynekologisk kirurgi:
– Infertilitet
– Steriliseringer
– Inkontinens
– Fremfall
– Vaginalplastikker

 

Ytterligere informasjon om noen av våre gynekologiske utredninger og behandlinger

Gynekologi – underlivssmerter/-kløe

Gynekologi – underlivssmerter/-kløe

Noen kvinner har plager med smerter og eller kløe på utsiden(vulva) og/eller innsiden (vagina) av underlivet. Dette kan være uttrykk for alt fra irritasjon/allergi, infeksjoner, hudlidelser eller mer alvorlig sykdom. Vår lege vil hjelpe deg med å finne bakgrunnen for dine plager for å finne behandling tilpasset akkurat deg.

Utredning

Ved Sørlandet Privatsykehus har vi mulighet for tverrfaglig samarbeid mellom hudlege, plastikkirurg og gynekolog, dette kan være svært nyttig for deg med hudlidelser i underlivsområdet.

Behandlingsmodaliteter

Videre forløp og behandlinger må skje i lys av funn ved samtale, undersøkelse og blodprøver. Sørlandet Privatsykehus har gjennom sitt svenske sykehussamarbeid også mulighet for å tilby genetisk utredning i forbindelse med gynekologiske problemstillinger.

Gynekologi – infertilitet

Gynekologi – infertilitet

Infertilitet er i Norge definert som regelmessig samliv uten prevensjon år uten å oppnå graviditet. Om dette er tilfelle for deg, og du ønsker graviditet, er undersøkelse hos gynekolog anbefalt. Er du over 35 år kan det være hensiktsmessig å ta kontakt før det har gått 1 år.  Infertilitet kan oppstå i ulike faser av livet. Har man vært gravid fra før kalles det sekundær infertilitet. Har man ikke vært gravid før kalles det primær infertilitet. Risiko for infertilitet øker ved økende alder. 

Utredning

Under konsultasjonen vil du sammen med legen gå gjennom din sykehistorie og menstruasjonssyklus. Det vil ofte være aktuelt å ta blodprøver, dette kan gjøres hos oss. Det er anbefalt at partner deltar på disse timene. Det er behov for en sædprøve av mannen som ledd I utredningen, dette kan gynekologen henvise til.  

Behandlingsmodaliteter

Videre forløp vurderes i lys av funn ved samtale, undersøkelse og blodprøver.  Sørlandet Privatsykehus har gjennom sitt svenske sykehussamarbeid også mulighet for å tilby genetisk utredning i forbindelse med gynekologiske problemstillinger.

Gynekologi – prevensjon/spiral/p-stav

Gynekologi – prevensjon/spiral/p-stav

Kunnskap om prevensjon er viktig, og det kreves omfattende kunnskap om veiledning for å kunne gi korrekt informasjon og finne rett prevensjon for akkurat deg.De vanligste typene prevensjon er 

  • P-piller (med og uten østrogen) 
  • Kondom
  • P-plaster 
  • Vaginal prevensjonsring
  • Hormonspiral/minispiral/kobberspiral 
  • P-stav 
  • P-sprøyte  

Vår lege setter av god tid til å gi deg individuelt tilpassede råd og veiledning og har mer enn 10 års erfaring med innsetting av f.eks. spiral. Vi har ulike typer spiraler og p-stav tilgjengelig hos oss. Innsetting av spiral gjøres ultralydveiledet for økt sikkerhet for deg.

Spiral

Det er mange grunner til å velge spiral som prevensjonsmiddel. Det er langtidsvirkende, du trenger derfor ikke huske å ta en pille dagligbytte plaster ukentlig eller lignende. Det er en svært trygg form for prevensjon og har lite bivirkninger. Spiral passer for mange, det er ikke lengre forbeholdt kvinner som har født barn. I dag er det en økende trend at unge kvinner bruker hormonspiral. 

Vi tilbyr innsetting av tre ulike typer hormonspiral. De tre typene er T formet og settes inn i livmorhulen av gynekolog. De tre typene inneholder ulik mengde hormon og de er av ulik størrelseVår lege vil hjelpe deg å finne den typen som passer best for akkurat deg. 

Vi tilbyr også innsetting av spiral uten hormoninnholdkobberspiralSiden det ikke er hormoner i kobberspiralen vil du ha vanlig menstruasjonssyklusog ingen hormonbivirkninger. Det er ikke uvanlig med kraftigere og forlenget mensblødning og økte menssmerter. 

Vi har ulike typer spiraler tilgjengelig hos ossslik at veiledning og innsetting av spiral kan skje under samme legetimeEr du mellom 16 og 20 år får du støtte fra det offentlige via apoteket til prevensjon, det vil da være rimeligere for deg å ta med spiral enn å kjøpe gjennom oss 

Vi anbefaler at du tar smertestillende tabletter ca 1 time før spiralinnsetting: 2 tabletter Paracet (500 mg) og 1 tablett Ibux (400 mg).  

P-stav

P-stav settes inn av gynekologene ved sykehuset. Vi har også lang erfaring med å fjerne p-staver kirurgisk og ultralydveiledet dersom de sitter dypt eller i muskulatur.

Gynekologi – endometriose

Gynekologi – endometriose

Endometriose rammer 5-10 % av kvinner i fruktbar alder. 

Vevet som kler livmoren innvendig og som støtes ut ved menstruasjon kalles endometrium (livmorslimhinne). Hos noen kvinner kan vev som ligner livmorslimhinnen finnes utenfor livmoren, hvor det ikke hører hjemme. Vevet påvirkes av hormoner og kan føre til tilstanden som kalles Endometriose. Endometriose gir ofte smerter i forbindelse med menstruasjon, eggløsning, vannlatning, avføring og ved samleie. Noen pasienter har så sterke smerter at det går ut over livskvaliteten.  

Andre symptomer er kraftige og/eller uregelmessige blødningertretthet og kvalme.  Det kan for noen være vanskelig å bli gravid.  

Ofte er symptomene uklare, slik at det kan gå lang tid å stille riktig diagnose. Norske data tyder på at på at det i enkelte tilfeller kan gå opp mot 6-7 år å få stilt riktig diagnose. Dette er unødvendig og svært synd da behandling ofte gir effektiv lindring.  

Symptomer og utredning

Man kan få mistanke om diagnosen ved gynekologisk samtale og undersøkelse med ultralyd. I noen tilfeller er det behov for kikkhullsoperasjon og vevsprøver for diagnose og behandling

Behandlingsmodaliteter

Behandlingen tar sikte på å redusere symptomer og/eller forebygge eller behandle barnløshet. 

Sykdommen og smerter kan dempes med ulike typer medisiner. Ved ufrivillig barnløshet (infertilitet: link til infertilitet avsnittet) er IVF ofte god behandling. Kirurgi/kikkhullskirurgi kan være et altenativ når medisinsk behandling ikke fører frem. 

Gynekologi – urinlekkasje

Gynekologi – urinlekkasje

Lekker du urin slik at det er et sosialt problem? Da lider du mest sannsynlig av urininkontinens. Urinlekkasje er dessverre en ofte tabubelagt tilstand, selv om svært mange lider av det.  I Norge er så mange som hver 4. kvinne som er rammet av urininkontinens. Det finnes flere ulike årsaker til urinlekkasje. Vanlige årsaker er sykdom eller skade i urinveiene, skader i bekkenområdet, svakhet i bekkenmuskulaturen, bivirkninger på medikamenter, urinveisinfeksjon, tidligere strålebehandling eller ulike nevrologiske sykdommer. 

Symptomer og utredning

Man kan få mistanke om diagnosen ved gynekologisk samtale og undersøkelse med ultralyd. I noen tilfeller er det behov for kikkhullsoperasjon og vevsprøver for diagnose og behandling

Behandlingsmodaliteter

Det finnes ulike gode behandlinger mot urininkontinens – i svært mange tilfeller kan man bli helt fri fra plagene. Behandlingen avhenger av årsaken til lekkasjen. Livstilendringer, trening, medikamenter eller små kirurgiske inngrep kan være løsningen. Vi vil etter undersøkelse og samtale bli enige om en videre plan tilpasset deg. Vi vil ved behov skrive ut urininkontinens utstyr på blå resept som kan benyttes i påvente av behandlingseffekt.

Gynekologi – celleprøve/livmorhalsprøve

Gynekologi – Celleprøve/livmorhalsprøve 

Kvinner mellom 25 og 33 år anbefales å ta prøve hvert tredje år, oftere hvis man får uregelmessige blødninger, endret utflod eller vedvarende smerter i underlivet. Celleprøven tas for å fange opp forandringer (celleforandringer)  som kan bli til kreft. Ved å ta livmorhalsprøve kan celleforandringer oppdages og behandles, dette for å unngå livmorhalskreft 

En celleprøve taes fra livmorhalstappen under en underlivsundersøkelse. Det er ikke smertefullt. Vi bruker en liten børste for å samle opp celler fra overflaten. Velger du å ta celleprøven hos oss tar du prøven hos noen som har lang erfaring med dette. Vi har også et spesielt mikroskop (kolposkop) tilgjengelig, slik at vi ved behov kan gjøre mikroskopundersøkelse av livmorhalsen under den gynekologiske undersøkelsen. Vi kombinerer som regel også en celleprøve med en full underlivsundersøkelse inkludert ultralyd. Ved hjelp av ultralyd vil du få undersøkt livmor og eggstokker samtidig som du får tatt celleprøven.   

Skulle celleprøven vise forandringer og behov for videre utredninger vil du kunne få time til dette med svært kort/ingen ventetid. Vi henvises selvsagt også videre til offentlig sykehus ved behov/ønske. 

Les mer om celleforandringer og livmorhalskreft her: 

https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/ 

Gynekologi – overgangsalder

Overgangsalder

Overgangsalderen starter noen år før menstruasjonen opphører helt. Det er en normal del av en kvinnes liv, men noen får store plager og trenger behandling. Symptomene starter ofte allerede omkring 40 år. De fleste kvinner slutter å menstruere når de er mellom 45 og 55 år 

Vanligste symptomer er menstruasjonsforandringer, hetetokter, nattesvette, søvnvansker, vektøkning, humørendringer, slimhinneforandringer og nedsatt seksuallyst. Symptomene kan variere fra milde til sterke.  

Har du store plager i overgangsalderen finnes det hjelp.  Type behandling avhenger av hvilke plager du har og din generelle helsetilstand. Mange har prøvd ulike typer behandling uten å komme i mål. Vår gynekolog kan hjelpe deg å finne behandling som er tilpasset akkurat deg og dine plager. Vi setter av god tid til samtale og undersøkelser, du vil få god mulighet til å stille spørsmål.  

Får du vaginal blødning etter at du har sluttet å menstruere er det viktig å få gjennomført en gynekologisk undersøkelse, se eget avsnitt om «Blødning etter overgangsalder».  

Gynekologi – 3D ultralyd

3D ultralyd 

Vi tilbyr ultralydundersøkelse med topp moderne utstyrUltralyd apparatet vi benytter er et av de beste  markedet, GE Voluson.  Det vil bli satt av god tid og det vil bli tatt opp både video og rikelig med bilder. Vi ønsker at dette skal bli et hyggelig minne for deg og dine kjære, du har derfor muligheten til å ta med deg dine nærmeste 

Praktiske råd: 

Vår erfaring er at vi får best bilder i uke 24-28. Du bør ikke spise eller drikke sukkerholdig to timer før undersøkelsen. Vi kan dessverre ikke garantere gode bilder tross topp utstyr og erfaren legemye avhenger også av fosterets posisjon 

Ønsker du å  med bilder hjem 

Du vil få bildene dine med deg fra undersøkelsen på en minnepenn. Ønsker du bilder  print er selvsagt dette også mulig 

Gynekologi – ultralyd 2. og 3. trimester

Ultralyd 2. og 3. trimester

2. Og 3. Trimester er tiden hvor fosteret modnes og vokserOrganene er ferdig dannet.  Vi ser  hodethjernenryggsøylehalshjertemagesekknyrerurinblærearmer og ben og vurderer fostervannsmengde. Vi ser  morkaken. Vi måler hodet (BPD), magemål (MAD) og lårben(FL) og beregner barnets vekt. Vi ser etter trivselstegn. Om det skulle være indikasjon for det/behov gjør vi blodstrømsmålingerEtter å ha gjort en grundig medisinsk vurdering vil vi sette av tid  slutten av undersøkelsen til å ta fine bilder av ansiktet og sjekker kjønnet– hvis foreldrene ønsket det.  

En ultralyd undersøkelse er en medisinsk undersøkelse og sykdom kan avdekkes. Om vi skulle finne tegn til sykdom vil det bli satt av tid til videre undersøkelsergrundig samtale og du vil evtbli henvist videre 

Ønsker du å  med bilder hjem 

Du vil få bildene dine med deg fra undersøkelsen på en minnepenn. Ønsker du bilder  print er selvsagt dette også mulig 

Gynekologi – ultralyd 1. Trimester (ultralyd før uke 12)

Svangerskap – ultralyd 1. Trimester (ultralyd før uke 12) 

Det finnes flere årsaker til å gjennomføre en ultralyd tidlig i svangerskapetblant annet blødning og smerteUro for at ikke svangerskapet utvikler seg normalt er også en hyppig årsak til å  gjennomført undersøkelsen. 

Ultralyd gjennomføres vaginalt (innvendigfrem til uke 10-11, deretter kan undersøkelsen utføres abdominalt (utvendig). Vi gjør ultralyd undersøkelse i første trimester i 2D, men allerede fra uke 9 kan vi hvis du ønsker det gjøre deler av undersøkelsen i 3D og skape fantastiske naturtro bilder 

Ved utralyd undersøklse i første trimester ser vi spesielt  følgende 

 

Størrelsen 

Størrelsen  fosteret målesVed tidligere undersøkelser er det målet fra hode til rumpe som er viktigste måldette målet kalles CRL (crown rump length).CRL er grunnlaget for å beregne svangerskapslengden ved ultralyd tidlig i svangerskapet 

Hjertelyden 

Hjertelyden kan identifiseres fra uke 6. Det bekrefter at fosteret lever. Riktig frekvens er en del av vurderingen av en normal utvikling 

Antall (tvillinger eller flere):  

Vi ser etter antall foster. Flerlingssvangerskap skal følges tettere enn andre svangerskap. Har man fått identifisert flerlingssvangerskap kan man  skreddersydd oppfølging utifra type svangerskap 

Beliggenheten  

Fosteret  ligge riktig til i livmoren for å kunne utvikle seg videre. Det finnes en type svangerskap som kalles “utenfor livmoren” / ekstra uterint svangerskapSvangerskap utenfor livmoren kan ikke utvikle seg normalt og det kan være farlig. Det er sjelden, men viktig å identifisere 

Svangerskapssekken og plommesekken 

Svangerskapssekken er den væskefylte sekken som fosteret vokser i inne i livmorenPlommesekken (gir næring til fosteret de første ukeneer den første strukturen som blir synlig i svangerskapssekkenStørrelse og utseende vurderes  både svangerskapssekken og plommesekkenSymmetrisk størrelse  svangerskapssekkplommesekk og foster er en del av vurderingen av utviklingen av svangerskapet 

Livmor og eggstokker 

Livmoren og eggstokkene vurderes. Her kan man oppdage muskelknutercyster og lignende som ev. Kan gi plager i svangerskapet. Det kan være vanskelig å undersøke eggstokk og livmor sent i svangerskapet fordi fosteret da tar stor plass i bekkenet 

 

 

Et foster som ligger riktig til i livmoren, har størrelse som forventet og som er symmetrisk i forhold til fostersekken og plommesekken– i tillegg til en normal hjertefrekvens har en betydelig redusert risiko for spontanabort 

Ønsker du å  med bilder hjem 

Du vil få bildene dine med deg fra undersøkelsen på en minnepenn. Ønsker du bilder  print er selvsagt dette også mulig 

Gynekologi – svangerskapskontroll med ultralyd

Svangerskap – Svangerskapskontroll med ultralyd

Vår lege kan følge deg i svangerskapethun vil da følge din og fosterets helse. Du kan bestille en eller flere timer. Du kan også bestille time kun for ultralyd undersøkelse. Du kan velge 2D ultralyd med eller uten 3D ultralyd. Se eget avsnitt for informasjon omkring ultralyd 

 

Ultralyd

Vi tilbyr ultralyd undersøkelse hos gynekolog 

I Norge har man i dag tilbud om en rutine ultralyd undersøkelse i uke 17-20. Mange ønsker å  utført flere undersøkelser, det kan vi tilby 

For noen er det svært betryggende å ha fått gjennomført en ultralyd tidlig i svangerskapet (link).  Ultralyd kontroller senere i svangerskapet kan følge vekst og trivselstegn (link). Man kan også  gjennomført 3D ultralyd hos ossen flott opplevelse med virkelighetsnære bilder og video. Se egen seksjon for 3D ultralyd (link).  

Hos oss kan du bestille ultralyd av svangerskapet allerede fra uke 6. Til og med uke 10-12 utføres undersøkelsen vaginalt ) (innvendig) og deretter for det meste abdominalt ( magen) 

En ultralyd undersøkelse er en medisinsk undersøkelse og sykdom kan avdekkes. Om vi skulle finne tegn til sykdom vil det bli satt av tid til videre undersøkelsergrundig samtale og du vil evtbli henvist videre 

 

Gynekologi – NIPT – Non Invasive Prenatal Test

NIPT
Non Invasive Prenatal Test (NIPT) betyr å gjøre en analyse av fosterets DNA i en blodprøve fra mor. Testen er aktuell hos gravide, kombinert med ultralyd, for eksempelvis å estimere risiko for å føde barn med trisomi 21.

Spesialister på genetisk informasjon
Vi ved Sørlandet Privatsykehus vil vi kunne legge til rette for å ta blodprøver i eget laboratorium av spesialtrente sykepleiere, og i tillegg også selvsagt gi genetisk informasjon i relasjon til undersøkelsene. Alt vil kunne gjennomføres på kort tid og som en utredningspakke på linje med graviditetsundersøkelsene og -kontrollene.

Ytterligere informasjon
Les mer om NIPT hos NHI.

Generell informasjon om operative behandlinger i gynekologi ved sykehuset

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Priser

Behandling
Pris
Konsultasjon hos gynekolog
1400 NOK
Konsultasjon hos gynekolog - dobbelttime
2150 NOK
Øyeblikkelig hjelp - utenom arbeidstid
3000 NOK
Innsetting av P-stav uten gynekologisk undersøkelse
900 NOK
Kontroll - Samme lidelse - kontroll innen 6 måneder
1150 NOK
3D Ultralyd
1400 NOK
Kolposkopi og biopsi av livmorhalsen
1600 NOK
Gynekologisk undersøkelse og P-stav
2000 NOK
Utstyr: Spiral
Fra 600 NOK
Utstyr: P-stav
1200 NOK
Utstyr: Ringpessar
600 NOK
Utstyr: Lokalbedøvelse, Innsetting av spiral, cellerpøvetaknining, vevsprøvetakning
50-200 NOK
Telefonkonsultasjon ved spesialist i gynekologi
750 NOK
Fornying av resepter og enkle administrative tiltak
200 NOK (fakturagebyr på 70 NOK kommer i tillegg)
Kirurgisk behandling av kondylomer
fra 3500 NOK
Fertilitetsutredning
fra 1400 NOK
Sædanalyse som ledd i fertilitetsutredning
300 NOK
Ultralydundersøkelse av eggledere som ledd i fertilitetsutredning
2400 NOK
Kondylombehandling (kjønnsvorter) med plasmakniv
fra 3000 NOK