Hudsykdommer

Dermtologi – Medisinsk behandling av hudsykdommer

Læren om hudsykdommer er et av de mest komplekse innen medisinen da det omfatter kunnskap om hele kroppens ytre beskyttelsessystem. Dermatologi (læren om hudsykdommer) omfatter all medisinsk behandling av hudtilstander. Dermatokirurgi er den kirurgiske behandlingsmodalitetene for hudsykdommer. Oftest er det plastikkirurger som driver den dermatokirurgiske virksomheten.

Ved Sørlandet Privatsykehus behandler vi både hudsykdommer medisinsk og kirurgisk. Vi prøver å tilstrebe kort ventetid dersom det ved en konsultasjon oppdages at en tilstand (for eksempel kreftsykdommer) er i behov av kirurgisk behandling.

Sørlandet Privatsykehus samarbeider med Fürst Medisinske Laboratorium for undersøkelser av vevsprøver. Laboratoriet har døgnkontinuerlig drift og vi kan få svært raske svar ved behov.

Sørlandet Privatsykehus har spesialister både på hudsykdommer og plastikkirurger som står til din disposisjon ved behov for rask og effektiv behandling av både kroniske og akutte hudtilstander, spesielt effektiv behandling av hudkreft.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene sykehusets hudleger og plastikkirurger.

Behandlingsmodaliteter

Medisinske behandlinger omfatter alt fra kremer, lysbehandling og tablettbehandlinger. Ved indikasjon må hudsykdommer behandles kirurgisk.

Ved dermatokirurgi bruker våre plastikkirurger spesielt helt nye instrumenter for plasma-/radiofrekvenskirurgi til eksisjoner (fjerninger) og kirurgisk arrbehandling.

Indikasjoner – bruksområder

Blant annet arr, sår, hudkreft, forstadier til hudkreft, psoriasis, tørr hud, utslett og akne/urenheter i huden.

Media / Forskning /Vitenskap

Våre leger har vært med på å lage nasjonale retningslinjer for behandling av føflekkreft og har lang erfaring med behandlinger av avansert hudkreft. Hudlegene våre er høyt respekterte forskere innen hudsykdommer.

Ytterligere informasjon om behandlingen

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Plastikkirurgi – Ved konsultasjonen

Formålet med en konsultasjon hos en kirurg er å gi deg råd, en indikasjon på hva som er mulig å få til, samt estimere en risikoprofil for det du ønsker å oppnå. I møte med kirurg/plastikkirurg vil du få informasjon om aktuell prosedyre som kan kalibrere din forventning til ditt oppnåelige resultat. Noen resultat er det ikke mulig for oss å etterleve eller få til. I utredningen vil våre kirurger for eksempel bruke 3D datasimuleringer, plansjer, anatomiske atlas og ulike  måleinstrumenter for å tilpasse den kirurgiske metoden til akkurat din kasuistikk og dine ønskemål. Fordi den kirurgiske metoden som kreves for akkurat ditt tilfelle må skreddersys vil du under konsultasjonen diskutere blant annet operasjonsmetode, type implantat, størrelse, plassering, metode for innsetting av eventuelt implantat og snittføring. Vi skaffer de fleste typer implantat for deg og er ikke avheng av en en spesiell leverandør.

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Priser

Behandling
Pris
Konsultasjon hos hudlege
1400 NOK
Behandling med botuliniumtoksin
fra 2500 NOK
Kirurgisk behandling av hudkreft - eksisjoner - plasmakniv (spes. i plastikkirurg)
fra 3500 NOK
Medisinsk behandling av forstadium til hudkreft
fra 2500 NOK
Ansiktskirurgi (spes. i plastikkirurg)
fra 4000 NOK
Stansebiopsi av hudforandring til mikroskopianalyse (tillegg til konsultasjon)
749,-
Fjerning av føflekk/hudforandring kirurgisk (tillegg til konsultasjon)
fra 2500,-