Plastikkirurgi – Brystkirurgi

image

Kirurgiske bryst-volumkorreksjoner

Kirurgiske bryst-asymmetrikorreksjoner

Brystkirurgi omfatter kirurgisk behandling av brystkreft og formende brystkirurgi. Brystkirurgi er «erfaringskirurgi», hvilket betyr at du er avhengig av en erfaren plastikkirurg for at resultatet av en rekonstruksjon eller en estetisk prosedyre skal bli godt kalibrert til din forventning. Våre plastikkirurger har undervist på norges to største universitet innen nettopp brystkirurgi i mange år og sågar opererer norges mest erfarne plastikkirurg og tidligere sjef på landets største plastikkirurgiske avdeling ved våre sykehus og klinikker.

Vi bruker 3D-animasjon og simulering av ulike brystkirurgiske teknikker og tilpassing av protesestørrelser. I tillegg til at du selvsagt prøver proteser/implantater under konsultasjonen om du ønsker en brystforstørrelse. Hvilken metode som bør brukes for å oppnå ditt resultat er svært individuelt. En konsultasjon må derfor til for å tilpasse dine ønsker til hva man kirurgisk kan forvente er fornuftig å gjennomføre for å oppnå det du øsnker.

Vi har i utgangpunktet 18 års aldersgrense på brystkirurgi. Er du under 18 år, må en foresatt være til stede under konsultasjon og eventuelt behandling. Vurdering for kirurgisk behandling av medfødte brystmisdannelser gjøres alltid i konsultasjon med foresatte.

I noen tilfeller er man avhengig av å bruke flere metoder sammen for å komme til ønsket mål. målet. I slike tilfeller, spesielt i korreksjonskirurgi, er det nødvendig å gjøre flere prosedyrer. Vi finner da en god løsning på pris slik at du slipper unna med en samlekostnad.

 

Brystkreft og genetikk

Sørlandet Privatsykehus behandler i utgangspunktet ikke primær brystkreft på annet enn oppfordring fra offentlige instanser. Vi ser deg imidlertid gjerne til en vurdering om rekonstruktiv kirurgi etter brystkreftkirurgi eller profylaktisk kirurgi. Før en slik undersøkelse, må du har gjennomført en mammografi.

 

Korreksjonskirurgi / Second opinion

Våre kirurger får ofte forespørsler om korreksjon av tidligere kirurgiske inngrep. Vi ser deg gjerne til en «second opinion». Det finnes egne prislister for dette. Vi må dessverre stresse at vi ikke har behandlingsansvar annet enn for våre egne pasienter og at pasientene som har valgt Sørlandet Privatsykehus som sin primære behandlingssted vil måtte prioriteres.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene av sykehusets estetiske plastikkirurger og eventuelt av bryst- og endokrinkirurger.

Behandlingsmodaliteter

Med bakgrunn i din tilstand eller det du ønsker formet omhandler brystkirurgi alt fra mindre til større inngrep på brystet eller omliggende vev. Det benyttes alt fra fettsuging/liposkulptur til brysimplantater/silikonimplantat, ekspandersimplantat, eller rent formende estetisk kirurgisk behandling av brystkjertel og/eller vevet omkring brystet.

Indikasjoner – bruksområder

  • Medfødte og/eller ervervede brystdeformiteter
  • Kosmetisk kirurgi
  • Brystaugmentasjon (forstørring) med implantat
  • Brystaugmentasjon (forstørring) med eget vev
  • Brystløft
  • Brystreduksjon
  • Assymetrikorreksjon (sideforskjell)
  • Gynekomasti/brystutvikling hos menn
  • «En bloc» kapsulektomi
  • Behandling av «breast implant illness»

Ytterligere informasjon om behandlingen

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Plastikkirurgi – Ved konsultasjonen

Formålet med en konsultasjon hos en kirurg er å gi deg råd, en indikasjon på hva som er mulig å få til, samt estimere en risikoprofil for det du ønsker å oppnå. I møte med kirurg/plastikkirurg vil du få informasjon om aktuell prosedyre som kan kalibrere din forventning til ditt oppnåelige resultat. Noen resultat er det ikke mulig for oss å etterleve eller få til. I utredningen vil våre kirurger for eksempel bruke 3D datasimuleringer, plansjer, anatomiske atlas og ulike  måleinstrumenter for å tilpasse den kirurgiske metoden til akkurat din kasuistikk og dine ønskemål. Fordi den kirurgiske metoden som kreves for akkurat ditt tilfelle må skreddersys vil du under konsultasjonen diskutere blant annet operasjonsmetode, type implantat, størrelse, plassering, metode for innsetting av eventuelt implantat og snittføring. Vi skaffer de fleste typer implantat for deg og er ikke avheng av en en spesiell leverandør.

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Plastikkirurgi – Praktiske spørsmål ved brystkirurgi

Operasjonsdagen
Normal operasjonstid1-3timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset?4-5timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet?Nei
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon?Ja
Stimulantia
Røykingeslutt4 uker før til
4 uker etter
Snus/nikotinplasterKan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll5-10dager
Hvor lenge har jeg blåmerker2uker
Hvor lenge har jeg hevelser3-4uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid1-2uker
Tilbake i fysisk tungt arbeid6uker
Når kan jeg begynne å trene igjen4-6uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett?12uker
Sykemelding (dersom krav)6uker

 

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Plastikkirurgi – Aktivitet og sykemelding

Av og til vil du måtte sykemeldes etter ulike typer kirurgiske inngrep. Du er «nyoperert» i om lag 6 uker og kan i denne perioden ikke løfte tunge gjenstander eller være i hard fysisk aktivitet.

Hvorvidt en sykemelding fra oss gir rett til økonomisk støtte fra Folketrygden vil avhenge av diagnose og utført prosedyre. Vanligvis gir ikke kosmetiske operasjoner rett til økonomisk støtte.

Se ellers prosedyrespesifikke svar under «Praktisk info om …».

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Priser

Behandling
Pris
Brystforstørrelse med implantat
fra 38 500 NOK
Brystforstørrelse med eget fettvev (første behandling)
fra 49 900 NOK
Brystforstørrelse med eget fettvev - tillegg ved nye behandlinger
25 000 NOK
Brystreduksjon
fra 40 000 NOK
Brystreduksjon inkludert fettsuging eller hudreseksjon i flanke
fra 53 000 NOK
Brystløft
fra 39 900 NOK
Brystløft med implantat
fra 49 900 NOK
Brystvorteplastikk
fra 10 500 NOK
Brystvorte rekonstruksjon
fra 16 000 NOK
Bytte av implantater og kapselfjerning (proteseskift)
fra 38 500 NOK
Fjening av proteser og kapsel (ikke nye proteser)
fra 25 000 NOK
Fjening av proteser (ikke nye proteser)
fra 15 000 NOK
Gynekomasti (brystreduksjon hos menn) - fettsuging
fra 25 000 NOK
Gynekomasti (brystreduksjon hos menn) - fettsuging + reseksjon kjertel
fra 34 000 NOK
Gynekomasti (brystreduksjon hos menn) - fettsuging + reseksjon kjertel + transplantasjon brystvorte
fra 42 000 NOK