Kosmetiske behandlinger

Botuliniumtoksin

Er en nervegift som blokkerer nervens effekt på en muskel/lammer muskelen. Effekten er reversibel.

Fettransplantasjon

Kroppens eget fett transplanteres fra et området til et annet. Effekten er delvis varig (se artikkel under).

Fillere (hyaluronsyre)

Er volumekspandere av sukkermolekyler som brukes til injeksjon under huden på bein eller i eksisterende fettputer. Effekten er delvis varig (se artikkel under).

Det er viktig for oss å poengtere for deg som vurderer denne type behandling at legemidlene brukes både i medisinsk og kosmetisk behandling. Norsk Pasientskadeerstatning opplever en eksplosiv økning i skader relatert til filler- og botuliniumtoksinbehandlinger. Vi vil ikke tilby ekstraordinære overfyllinger av lepper og eller andre deler av ansikt, men bruker fillere som et komplement til kirurgiske behandlinger og/eller som egne behandlinger for å jevne ut furer eller ujevnheter i underliggende vev. Se under for forskning som våre leger har publisert i Journal of Aestetic Surgery for denne type behandlinger.

Vi vil tilsrebe tverrfaglige vurderinger av kosmetisk sykepleier og plastikkirurg for å utrede dine behov for behandling. De fleste behandlinger vil også planlegges og dokumenteres med 3D fotoutstyr.

Våre behandlere vil fremdeles kunne forbeholde oss retten til å reservere oss mot å behandle skader oppstått andre steder enn ved vårt eget sykehus, men har den seneste tiden økt kapasitet på disse områdene, spesielt arrbehandlinger.

Botox hos oss settes primært av legene våre, men også av spesialtrente sykepleiere. Indikasjonene er oftest av kosmetisk art, men brukes ofte i behandlinger av migrene, spenningshodepine, i spesielle muskelgrupper på kroppen og i ansiktet. Vi har svært lang erfaring med å bruke fillere og botuliniumtoksiner i korreksjonsøyemed  for eksempel i ansiktsassymetrier (sideforskjeller) etter facialispareser. Vi gjør også denne behandlingen for forsikringsselskap og det offentlige helsevesen.

En av våre leger, dr. Kveim, var den første som fikk anledning til å behandle med botuliniumtoxin i Norge.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres disse behandlingene av spesialutdannede sykepleiere, hudleger og plastikkirurger.

Du trenger en konsultasjon hos en av disse spesialitetene, eller tverrfaglig poliklinikk, for å vurdere om du er kandidat for arrbehandlinger, fillere og/eller botuliniumtoksin.

Vi bruker et 3D simuleringsutstyr spesielt for fettransplantasjoner, ansiktsfillere, og botuliniumstoksiner – både for vurderinger og også for oppfølging av behandlingsresultatet.

Behandlingsmodaliteter

  • Injeksjoner av botuliniumtoksiner
  • Injeksjoner av fillere
  • Injeksjoner av eget fettvev

Sterilitet er svært viktig ved subdermale (under huden) injeksjoner. Vi har en egen operasjonssal som vi bruker til dette formålet. Vi kan også gi beroligende medisiner og eller narkose dersom du har behov for dette ved en behandling. Kapasiteten vår er nå vesentlig bedre på disse behandlingene.

Indikasjoner – bruksområder

Den vanligste bruken er i estetisk øyemed, ofte i kombinasjon med kirurgi. Injeksjoner kan også brukes som solitær medisinsk behandling, eksempelvis spenningshodepine, muskelspenninger, kramper/spasmer i muskulatur i ansikt eller andre deler av kroppen. I kosmetisk øyemed brukes metoden for å forebygge eller behandle «rynker» ved å blokkere nerveimpulser til muskulatur i områdene rundt behandlingsstedet. Rynkebehandling er den vanligste brukområdet til botuliniumstoksiner i estetisk medisin. Etablerte rynker er svært vanskelig å behandle, om ikke umulig, annet enn i kombinasjon med kirurgi, laser eller annen estetisk behandling – det er derfor svært viktig med en grundig vurdering og konsultasjon med henblikk på å kartlegge hvilken behandlingsmodalitet som er riktig for akkurat deg.

Sørlandet Privatsykehus og Estetisk Plastikkirurgi har jevnlige, tverrfaglige konsultasjonsdager for å vurdere dine behov for kombinasjoner av behandlinger. Ofte diskuterer vi et eller flere pasientcase i vårt videokonferanserom. Derfor kan du også få tverrfaglige vurderinger av flere typer leger (kosmetisk hudlege, laser-lege og plastikkirurg) ved utfordringer som er sammensatte (som kanskje de fleste problemstillinger er).

Media / Forskning /Vitenskap

Vår medisinsk faglige ansvarlige lege behandler til daglig sekveler etter facialispareser (ansiktsmuskellammelse) og ansiktsassymetrier med botuliniumstoksiner. Jensen har nylig publisert om bruken av disse medikamentene i et av verdens fremste tidsskrift for plastikkirurgi – Journal of Plastic Reconstructive and Aestetic Surgery:

J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018 Dec 14. pii: S1748-6815(18)30474-1. doi: 10.1016/j.bjps.2018.12.031.

Hyaluronic acid is superior to autologous fat for treatment of temporal hollowing after lateral orbital wall decompression: A prospective interventional trial.

Ueland HO1Nilsen RM2Rødahl E3Jensen SA4.

Ytterligere informasjon om behandlingen

Injeksjonsbehandling – før inngrepet

Injeksjonsbehandling trenger i utgangspunktet ingen forbehandling.

Før inngrepet kan det imildertid være fornuftig å ha på Embla-krem eller tilsvarende slik at du bedøver det øverste laget av huden. Dette vil gjøre at følelsen av innstikkene nærmest blir eliminert. Embla-plaster får du på apoteket reseptfritt.

Injeksjonsbehandling – inngrepet

Ved injeksjoner av legemidler og/eller lokalanestesi (-bedøvelse) brukes svært tynne nåler, likevel vil du kjenne injeksjonen som «stikk».

Hos oss gjør vi behandlingen på en operasjonsstue (legebehandling) eller et spesialtilpasset behandlingsrom.

Det er ofte nødvendig med avkjølende omslag etter inngrepet.

Injeksjonsbehandling – etter inngrepet

Det er ofte nødvendig med avkjølende omslag etter injeksjonsbehandlingen.

Blåmerker og små merker etter innstikkstedet kan forekomme, men går bort av seg selv svært kort tid etter inngrepet.

Du vil få spesielt rettet informasjon om akkurat din etterbehandling i pasientportalen og/eller skriftlig etter inngrepet.

Priser

Behandling
Pris
Filler -1 ml (Teosyal, Restylane, Juvederm)
3750 NOK
Filler - 0,5 ml (Teosyal, Restylane, Juvederm)
2900 NOK
Botox - Botuliniumtoksin x 1 område
2800 NOK
Botox - Botuliniumtoksin 2 områder
4400 NOK
Botox - Botuliniumtoksin 3 områder
5400 NOK
Botox - Bruxisme ("gnissing" av tenner - "tanngnissing") - botuliniumtoksinbehandling
4400 NOK
Botox - Migrene (hodepine) - botuliniumtoksinbehandling
fra 4500 NOK
Botox - "Babybotox" - (lipflip, marionette,brynsløft o.l)
1800 NOK
Dermapen - 1 behandling (ansikt)
2750 NOK
Dermapen - 1 behandling (ansikt og hals)
3375 NOK
Dermapen - Pakkepris à 3 behandlinger(ansikt)
7000 NOK
Dermapen - Pakkepris à 3 behandlinger(ansikt og hals)
8500 NOK
PRP - Mot hårtap (halv pris på hver 4.behandling)
4500 NOK
PRP - Hudforbedring ansikt m/Dermapen (halv pris på hver 4.behandling)
4900 NOK
PRP - Hudforbedring ansiktog bryst m/Dermapen (halv pris på hver 4.behandling)
5500 NOK
Hudpleie - Tilpasset kjemisk peeling (halv pris på hver 4.behandling)
fra 990 NOK
Fettinjeksjoner mikrofett (plastikkirurg)
fra 8500 NOK
Fettinjeksjoner (plastikkirurg)
fra 5500 NOK