Åreknutekirurgi

 

Kirurgisk behandling av årebrokk og varicer

Behandling i sterilt område i operasjonsal

Ved Sørlandet Privatsykehus tilbys behandling av åreknuter med de mest skånsomme og miniinvassive teknikker på markedet (se under). SPSH skreddersyr behandlingen til hver enkelt pasient. Vi bruker bare de aller beste kardiologiske (hjertemedisinske) ultralydapparater fra GE for å utrede deg og også under operasjonene.

Kirurgiske behandlinger skal selvsagt behandles i en operasjonsstue i sykehuset for å sikre riktig ventilasjon, sterilitet og optimale forhold for deg som pasient, sykepleierne og kirurgen. Vi er alltid et team av sykepleiere som støtter deg under inngrepet. Sykehuset har de strengeste krav til sterilitet og selv om andre klinikker og omstreifende behandlere velger å gjøre tilsvarende inngrep utenfor sertifiserte operasjonsstuer vil vi alltid gjøre kirurgiske inngrep i operasjonsaler.

Hva er åreknuter?

Åreknuter er en vanlig tilstand – 30% av kvinner og 15% av menn får dette ila livet. Årsaken til symptomene er at venene er utvidede og har et slynget forløp på bakgrunn av svikt i veneklaffene. Tilstanden er ofte dessverre arvelig. Tilstanden forekommer i alle aldre og hos både kvinner og menn, men forekomsten øker med alderen. Kjente risikofaktorer for å utvikle åreknuter er stående arbeid, graviditeter og opphopning av tilstanden i familien. Åreknuter er i de fleste tilfeller en ufarlig tilstand, men kan være kosmetisk skjemmende og gi plagsomme symptomer som tyngdefornemmelse, spreng og smerter. Ved mer langt kommen tilstand kan det oppstå hevelse, hudforandringer og kroniske sår.

Åreknuter kan være tegn på mer alvorlig underliggende sykdom i åresystemet.

Hvordan utredes pasienter med åreknuter?

Alle pasienter med mistanke om åreknuter vil hos oss utredes av spesialist i karkirurgi. Kirurgen vil først sette seg inn i sykehistorie før pasienten undersøkes klinisk. Det vil også gjennomføres undersøkelse med duplexsonografi (spesial-ultralyd). I sjeldne tilfeller kan det være behov for supplerende undersøkelser med venografi (konvensjonell/CT/MR).

Hvordan behandles åreknuter?

Det fins en rekke forskjellige teknikker og metoder for behandling av åreknuter (se under). Vi tilbyr alle de mest moderne og skånsomme teknikker. På bakgrunn av pre-operativ ultralydundersøkelse skreddersys behandlingen til hver enkelt pasient og består oftest av flere teknikker i kombinasjon for å oppnå det beste resultatet. Behandlingen skjer oftest i lokalbedøvelse og er dagkirurgisk.

Kosmetiske venetegninger

Kosmetiske venetegninger er svært vanlig etter for eksempel graviditeter. Disse behandles enkelt i lokalbedøvelse med injeksjoner av etoksysklerol, eller med plasmakniven i lokalbedøvelse. Behandlingene av disse tilstandene er en legejobb og gjøres av våre karkirurger og plastikkirurger ved venetegninger i ansiktet.

 

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene av sykehusets spesialister i generell kirurgi, karkirurgi og estetisk plastikkirurgi. Venetegninger og «spider veins» behandles av våre karkirurger/plastikkirurger, mens invassive metoder i narkose behandles kun av våre karkirurger.

Alle kirurger som behandler åreknuter hos SPSH har doktorgrader og akademiske grader innen karkirurgifeltet.

Online vurdering av tilstander

Ta kontakt med oss på behandlingsskjemaet, ring sentralbordet eller send oss en SMS og vi vil komme tilbake til deg med en sikker kanal slik at du kan sende bilder til oss og vi kan vurdere om dette er tilstander som kan eller bør ha tilbud om behandling.

Behandlingsforløpet – Steg for steg

 1. Ta kontakt med resepsjon, administrasjon, på SMS, telefon, eller bestill time direkte på kontaktsiden. Mail: bestilling@spsh.no
  1. Du kan vurdere en ONLINE bildevurdering av dine åreknuter
 2. Det vil bli gjennomført en forundersøkelse av kirurg på sykehuset
 3. Når behandlingsmetode er valgt, vil koordinatorene finne en passelig tid sammen med deg
 4.  Operasjonen foregår i en av sykehusets operasjonsaler med aktuell teknikk
 5. Etter behandlingen kan du være vanlig aktiv og det er ikke nødvendig med sykemelding
 6. Alle pasienter får tilbud om etterkontroll ved sykehuset av din kirurg

Akutte tilstander til Sørlandet Sykehus HF

Det er viktig for oss å poengtere at akutte karkirurgiske tilstander som abdominale aortaaneurisker eller liknende behandles ved Sørlandet Sykehus HF. De fleste alvorlige lidelser og/eller bruddskader må behandles i Sørlandet Sykehus HF eller etter kontakt med 113.

Behandlingsmodaliteter

Det fins en rekke forskjellige teknikker og metoder for behandling av åreknuter (se under). Vi tilbyr alle de mest moderne og skånsomme teknikker. På bakgrunn av pre operativ ultralydundersøkelse skreddersys behandlingen til hver enkelt pasient og består oftest av flere teknikker i kombinasjon for å oppnå det beste resultatet. Behandlingen skjer oftest i lokalbedøvelse og er dagkirurgisk.

 • Skleroterapi: Ved skleroterapi injiseres et spesielt vevsiriterende medikament, enten i væske- eller skum-form, direkte i åreknutene som vil medføre at disse forsvinner. Brukes oftest på mindre utvidede årer i huden (spider veins/hudveneectasier). Behandlingen må i mange tilfeller gjentas for optimalt resultat.
 • Radiofrekvensbehandlig av spider veins: En tynn nål føres direkte inn i spindelåren hvor det avgis impulser som vil ødelegge årene.
 • Microflebectomi(MF): Gjennom små stikkhull i huden kan åreknutene fjernes ved hjelp av en spesiell type heklenål. Sting er ikke nødvendig og teknikken etterlater ingen/kun minimale arr.
 • Endovenøs laserablasjonsbehandling (EVLA): I de tilfeller hvor svikt i veneklaffene i en eller flere av de overfladiske hoved venene er årsaken til åreknutene må denne/disse behandles for å oppnå et tilfredsstillende resultat og minske risikoen for tilbakefall. Ved EVLA behandles venen med en laserfiber fra innsiden av åren. Venen punkteres ved hjelp av ultralyd og en tynn laserfiber kan føres inn. Før venen behandles settes det bedøvende væske omkring venen (tumescens) for å unngå smerte og brannskade i omliggende vev.
 • Endovenøs Radiofrekevsnablasjon(RFA): Som ved EVLA, men her brukes Radiofrekvens for å behandle venen.
 • Endovenøse ikke-termale behandlingsmetoder (limbehandling): Som EVLA og RF, men ikke behov for tumescerende bedøvelse, som betyr færre stikk.
 • Perforantligatur/-ablasjon: I noen tilfeller er årsaken til åreknuter en svikt i venene som er lokalisert mellom det overfladiske og dype venesystemet. I noen tilfeller kan det være behov for å stenge disse venene og det gjøres enten via et lite snitt der venen underbindes, eller kan lukkes med laser.
 • Stripping-/veneligatur: I meget sjeldne tilfeller kan det på grunn av anatomiske forhold eller tidligere behandlinger ligge dårlig til rette for behandling med miniinvasive teknikker. I disse tilfellene kan det være aktuelt med «gammeldags» operasjon med stripping og ligatur. Dette innebærer i noen tilfeller behov for sedasjon eller narkose.

Indikasjoner – bruksområder

 • Spider naevi
 • Kartegninger
 • Venebrokk
 • Varicer
 • Kroniske fotsår

Ofte stilte spørsmål

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Åreknuter – Praktiske spørsmål ved åreknutebehandling

Forutsetninger for operasjon
Nedre aldersgrense18år
Øvre BMI grense35
 
Anestesi
Vanligste anestesimetodeLokalbedøvelse
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon?Nei
 
Operasjonsdagen
Normal operasjonstid0,5-1timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset?2-3timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet?Vi anbefaler at du ikke kjører hjem selv etter inngrepet
Stimulantia
RøykesluttIkke påkrevd
Snus/nikotinplasterKan kontinueres
Etterbehandling av sår
BandasjekontrollAvtales individuelt
Hvor lenge har jeg blåmerker2uker
Hvor lenge har jeg hevelser3-4uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Gange og lett mosjonOperasjonsdagen
Tilbake i fysisk tungt arbeidCa 2uker
Når kan jeg begynne å trene igjenCa 1uke
Når kan jeg begynne med kontaktidrett?Ca 1uke
SykemeldingIndividuell tilpassing

 

Karkirurgi – Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen

Dersom du ikke har fått annen spesifikk informasjon fra sykehuset skal du:

Faste

 • Du trenger ikke å faste før et karkirurgisk inngrep

Medisiner

 • Du skal ta dine faste medisiner om ikke annen informasjon er gitt

Bekledning

 • Møt i normal bekledning, eller helst løse klær som for eksempel joggebukse slik at du har anledning til å få på kompresjonstøy eller bandasjer under klærne før du drar hjem.

Spesiell informasjon for akkurat deg

 • Se i pasientportalen din eller tilsendt informasjon om det er spesielle forholdsregler du skal foreta deg.
 • Om du ikke har fått informasjon om spesielle forholdsregler, gjelder det som står på denne siden.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Priser

Behandling
Pris
Konsultasjon hos karkirurg med ultralydscanning (konsultasjonspris trekkes fra ved operasjon)
GRATIS
Åreknuteoperasjon
Max 19 500 NOK pr bein
Åreknuteoperasjon begge bein
Max 35 000 NOK
Online vurdering av åreknnuter (bilder)
400 NOK
Behandling av venetegninger
fra 5 000 NOK