Allergologi / Allergi


Allergologi – Medisinsk utredning og behandling av allergi

Ved Sørlandet Privatsykehus utreder og behandler vi allergi medisinsk og med vaksiner. Vi prøver å tilstrebe kort ventetid dersom det ved en konsultasjon oppdages at en tilstand er i behov av kirurgisk behandling.

Sørlandet Privatsykehus samarbeider med Fürst Medisinske Laboratorium for undersøkelser av laboratorieprøver, for allergologiske prøver, samt at vi har egne laboratorier for utprøving lokalt. Laboratoriet for blodprøver har døgnkontinuerlig drift og vi kan få svært raske svar ved behov.

Sørlandet Privatsykehus har egne spesialister på allergologi (allergiske sykdommer) som står til din disposisjon ved behov for rask og effektiv behandling av både kroniske og subakutte tilstander.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene av sykehusets allergologer.

Behandlingsmodaliteter

Utredninger og behandlinger omfatter alt fra generell allergiutredning, tester for anstrengelsesutløst astma, prikktester, spirometri/løpetester, samt medfølgende medisinske behandlinger.

Indikasjoner – bruksområder

  • Astma
  • Allergi
  • Anstrengelsesutløst astma
  • Prikktester for allergi
  • Allergivaksinasjon

 

 

Ytterligere informasjon om behandlingen

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.

Allergi

ALLERGI

Allergi er en tilstand som skyldes overreaksjon i immunforsvaret. Man kan være allergisk for mange forskjellige stoffer, men de mest vanlige allergiene er mot
pollen, dyr og matvarer. Man kan få symptomer fra de fleste organsystemer. De som er allergiske mot mat, vil stort sett få symptomer fra fordøyelsesapparatet, men også utslett. De som har luftbåren allergi, vil få symptomer fra øynene og luftveier.

UTREDNING

For å stille riktig diagnose bruker man både blodprøver og prikktest samt kostprovokasjon.

BEHANDLING

Den viktigste behandlingen er å unngå det aktuelle allergenet/allergenene. Ved luftbårne allergier er det ofte behov for å bruke allergimedisiner. Man kan bruke lokalbehandling, som øyedråper og nesespray, eller antihistaminer i tablett-/miksturform. Allergivaksinering er en behandling som benyttes i tilfeller der antihistaminer ikke har tilstrekkelig effekt. Det finnes vaksine i tablettform til hjemmebehandling og i sprøyter til poliklinisk behandling.

VED SØRLANDET PRIVATSYKEHUS

Vår pediater/barnelege og vår barnesykepleier vil først utrede og ved indikasjon behandle eller vaksinere for disse sykdommene. Barnet trenger ikke henvisning fra lege. Time kan bestilles direkte på https://www.spsh.no/, epost: post@spsh.no, eller telefon +47 38 36 08 80.

Barnesykdommer / Pediatri – Atopisk eksem

ATOPISK EKSEM

Atopisk eksem er en kronisk hudbetennelse. Huden er tørr og kløende. Årsaken til atopisk eksem er ukjent, men den forekommer ofte med allergier. Atopisk eksem er den vanligste hudsykdommen hos barn, og rammer 10-20 % av barn i skolealder.

DIAGNOSE
Diagnose stilles på grunnlag av sykehistorie og klinisk funn.

BEHANDLING
Tørr hud behandles med fuktighetskrem.
Eksem behandles med kortisonkrem.
Det finne 3 grupper av kortisonkremer: sterk, middels og svak.
I ansikt benyttes det stort sett svak kortisonkrem.
Immunmodulerende behandling er et alternativ til kortisonbehandling.
Ved infeksjon med bakterier bør man behandle med antibiotika.

PROGNOSE
De aller fleste vokser av seg eksemet i løpet av barnealderen.

VED SØRLANDET PRIVATSYKEHUS

Vår pediater/barnelege og vår barnesykepleier vil først utrede og ved indikasjon behandle eller vaksinere for disse sykdommene. Barnet trenger ikke henvisning fra lege. Time kan bestilles direkte på https://www.spsh.no/, epost: post@spsh.no, eller telefon +47 38 36 08 80.

Barnesykdommer / Pediatri – Astma

ASTMA

Ved astma foreligger det en kronisk betennelse i luftveiene som gjør at luftrør blir hovne og trange. Dette fører til tilbakevendende episoder med pustevansker, hoste og piping i brystet.
Astma er sjelden hos barn < 2år. 10-12 % av skolebarn i Norge har astma. De aller fleste barn vokser av seg astma før skolealder, mens hos dem med atopi (eksem og allergi) kan astma
vedvare utover skolealder. Barn som har infeksjonsutløst astma kan være bedre om sommeren pga. færre luftveisinfeksjoner.

UTREDNING

Med spirometri kan man måle pustekapasitet hos barn fra 5-6 årsalder. Hos yngre barn stiller man diagnosen ut ifra klinisk undersøkelse og sykehistorien. Noen ganger gir man
inhalasjonsmedisiner i et par måneder for å se om symptomene blir bedre, og dette kan hjelpe til å stille diagnose.

BEHANDLING

Barn bør unngå utløsende faktorer. Behandlingsmål er å komme så nært symptomfrihet som mulig. De aller fleste må bruke fast medisin hver dag i tillegg til anfallsmedisin.

VED SØRLANDET PRIVATSYKEHUS

Vår pediater/barnelege og vår barnesykepleier vil først utrede og ved indikasjon behandle eller vaksinere for disse sykdommene. Barnet trenger ikke henvisning fra lege. Time kan bestilles direkte på https://www.spsh.no/, epost: post@spsh.no, eller telefon +47 38 36 08 80.

Barnesykdommer / Pediatri – Hoste

HOSTE

Hoste er svært vanlig hos barn, og mange tilstander kan gi hoste som symptom. Den vanligste årsaken til hosten er luftveisinfeksjon. Som regel er hoste helt ufarlig og trenger ingen behandling.

NÅR BØR DU KONTALTE LEGE:

  • Hoste er ikke vanlig hos barn < 3 måneder. Foreldre bør kontakte legen hvis så små barn hoster.
  • Hvis hosten varer over flere uker.
  • Hvis barnet er i nedsatt allmenntilstand og har vansker med å ta til seg væske og mat.
  • Hvis barnet puster fort og strever med å få luft.
  • Ved vedvarende nattehoste eller hoste ved anstrengelse.

VED SØRLANDET PRIVATSYKEHUS

Vår pediater/barnelege og vår barnesykepleier vil stå for utredning og behandling av disse sykdommene. Barnet trenger ikke henvisning fra lege. Time kan bestilles direkte på https://www.spsh.no/, epost: post@spsh.no, eller telefon +47 38 36 08 80.

Priser

Behandling
Pris
Konsultasjon hos barnelege/pediater
1500 NOK
Kontroll hos barnelege/pediater
1000 NOK
Konsultasjon hos allergolog
Fra 1500 NOK
Kontroll hos allergolog
1000 NOK
Test for anstrengelsesutløst astma av barnesykepleier (konsultasjon kommer i tillegg)
800 NOK
Prikktest med barnesykepleier og barnelege (konsultasjon barnelege kommer i tillegg)
400 NOK
Spirometri med barnesykepleier og barnelege (konsultasjon barnelege kommer i tillegg)
600 NOK
Videokonsultasjon / Telefonkonsultasjon
750 NOK
Forlengelse av sykemelding
500 NOK
Fornyelse av resept
250 NOK