Mobile image

Ragnhild Pedersen

Barnesykepleier

SYKEPLEIER

Spesialitet

Offentlig godkjent sykepleier fra Sykepleierhøyskolen i Arendal 1985-1987.

Diploma in Asthma Care 2002.

Arbeidserfaring

Ragnhild ble autorisert som sykepleier i 1987. Hun jobbet først tre år på medisinsk lungeavdeling ved Lovisenberg sykehus i Oslo og ble i 1992 ansatt ved Sørlandet sykehus HF, Barne-og ungdomsavdelingen. Siden 2000 har hun arbeidet ved Barne-og ungdomspoliklinikken. Har hatt et særlig ansvar for fagområdet astma/allergi i mange år, men har også lang sykepleiererfaring innenfor generell barnemedisin. Fra 2021 jobber Ragnhild også som sykepleier ved Sørlandet Privatsykehus.

Arbeidsoppgaver

Ragnhild vil være ansvarlig sykepleier for våre yngste pasienter og stå for utredning og tilrettelegging av prøvetaking og tester for barn og ungdom. Pedersen vil være ansvarlig for å utføre supplerende undersøkelser i forbindelse med konsultasjon hos barnelege; f.eks spirometri, prikktest, ergospirometri på tredemølle, flowmetri og blærescanning.