Mobile image

Dr. Morten R. Kveim

Spesialist i plastikkirurgi / Mentor

PLASTIKKIRURG

Spesialitet

Spesialist i plastikkirurgi
Spesialist i generell kirurgi

Utdannelse

Medisinsk embetsutdannelseUniversitet i Oslo
Spesialistutdannelse plastisk kirurgiUniversity of California, San Diego
Spesialistutdannelse generell kirurgiUllevaal Universitetssykehus og Standford University, California
LegelisensCalifornia USA, Norge, Sverige
DoktorgradUniversitetet i Oslo

Arbeidserfaring

Dr. Kveim har lang sykehuserfaring i plastikkirurgi fra California, Rikshospitalet og Ullevaal, hvor han var sjef for Plastikkirurgisk avdeling og ansvarlig for plastikkirurgi i helseregionen.

Dr. Kveim er en av Norges mest erfarne plastikkirurger og har siden 1985 drevet egen klinikk på Smestad i Oslo. Han er vår mentor i plastikkirurgi. Når vi står overfor komplekse problemstillinger involverer vi ofte Dr. Kveim som også har et utstrakt internasjonalt nettverk av eksperter.

Dr. Kveim var den første norske kirurg som fikk helsemyndighetenes tillatelse til å bruke Botox i 1999 og har således også norges lengste erfaring i injeksjonsbehandlinger. Dr. Kveim er utdannet i estetisk plastikkirurgi i California og innehar landets mest omfattende erfaring innen kosmetisk kirurgi og estetiske behandlinger, og er av grunnleggerne av Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi.

Dr. Kveim har hovedarbeidssted i Oslo (www.kveim.no), men vil også arbeide med kliniske problemstillinger både på Sørlandet og i Sverige.

Dr. Kveim er utdannningsleder og mentor ved alle klinikkene og sykehusene og deltar i ledelsen av konsernet.