Mobile image

Pernille Johannesen

Ultralydjordmor

ULTRALYDJORDMOR

Spesialitet

Sykepleier1997
Jordmor2007

 

Utdannelse

Kurs i svangerskapsrelatert akupunktur2007
Videreutdanning i fosterdiagnostikk for jordmødre2022
Sertifisert for utførelse av tidlig ultralyd2022
1 årig videreutdanning i fosterdiagnostikk for jordmødre ved NTNU 2022

Arbeidserfaring

Sykepleier ved kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus Kristiansand 1999 – 2005
Jordmor ved føde/barsel avd Sørlandet sykehus Kristiansand 2005 –
Ultralydjordmor ved Svangerskapspoliklinikken ved Sørlandet sykehus Kristiansand 2022 –

 

Om ultralydjordmoren

Pernille er utdannet sykepleier fra 1997 og har siden da jobbet ved kirurgisk avdeling 3A, generell kirurgi, ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Pernille fullførte jordmorutdanningen i Bergen våren 2007 og har siden jobbet som jordmor på fødeavdeling ved Sørlandet Sykehus Kristiansand.
Hun har vært engasjert i fødeavdelingens fosterovervåkingsgruppe som er ansvarlig for sertifisering av avdelingens nyansatte jordmødre og LIS leger i henhold til avdelingens krav til fosterovervåking.
Pernille har også lang erfaring fra svangerskapspoliklinikk med oppfølging av risikosvangerskap samt fødselsforberedende samtaler.
Hun har ytterligere spesialisering i fosterdiagnostikk ved NTNU og har siden jobbet kombinert på Kvinneklinikkens poliklinikk med ultralyd samt ved fødeavdelingen på Sørlandet Sykehus.

Arbeidsområder

Pernille vil tilby ultralydundersøkelse i svangerskapet fra uke 8 og helt frem til termin. Hun utfører gjennomgang av fosterets anatomi, samt vekst og avklaring av leie og plassering av morkaken.
Det er også mulig å få utført 3D/4D.
Pernille er opptatt av en helhetlig svangerskapsomsorg og tilbyr derfor også svangerskapskonsultasjoner samt fødselsforberedende samtaler før fødsel.
Svangerskapskonsultasjoner og ultralydundersøkelser kan også kombineres.

Du trenger ingen henvisning til time ved Sørlandet Privatsykehus.

Sørlandet Privatsykehus vil tilstrebe kort ventetid, og også mulighet for time på kveldstid. Dersom du ikke finner time som passer deg, kontakt SPSH så prøver vi å finne et tidspunkt som passer for deg.