Mobile image

Dr. Mariann Eidet

Spesialist i gynekologi og gynekologisk kirurgi

GYNEKOLOG

Spesialitet

Spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer2008

 

Utdannelse

Medisinsk embetsutdannelse fra Universitetet i Tromsø1998
Spesialistutdannelse i gynekologi2000-2008

Arbeidserfaring

Lis LegeSørlandet Sykehus – Kristiansand
Lis LegeUllevål Universitetsykehus (OUS)
GynekologSørlandet Sykehus – Kristiansand
Gynekologkirurg Sørlandet Privatsykehus

 

Om spesialisten 

Dr. Mariann Eidet ble ferdig utdannet lege ved Universitetet i Tromsø i 2000 og startet da sin spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinneklinikken, Sørlandet sykehus Kristiansand. Som del av spesialiseringen, jobbet hun som LIS 15 måneder ved Kirurgisk avdeling ved SSK og 18 måneder ved Kvinneklinikken Ullevål universitetssykehus (OUS). Hun ble spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2008 og har siden 2008 jobbet som overlege ved Kvinneklinikken i Kristiansand.

Dr. Eidet har sin hovedinteresse i kirurgisk behandling av gynekologiske plager, med fokus på urogynekologi og mini-invasiv kirugi. Siden høsten 2014 har hun utført robotassistert kikkehullsoperasjoner for mer kompliserte tilstander.

Dr. Eidet har vært med å utarbeide nasjonale prosedyrer i forhold til vaginale fremfall. Hun har vært sekretær i NUGG; norsk urogynekologisk gruppe og sitter nå i Urogynekologisk faggruppe i Norsk gynekologisk forening. Hun har vært med å arrangere lokale og nasjonale fagmøter og kurs.

Dr. Eidet er en svært erfaren gynekolog og gynekologisk kirurg som vi er svært stolte av å ha på vårt gynekologiske team.

Arbeidsområder

Dr. Eidet vil tilby konsultasjoner for kvinner i alle aldre og vil jobbe primært med gynekologiske problemstillinger relatert til gynekologisk kirurgi ved Sørlandet Privatsykehus.

Dr. Eidet vil sette av god tid både til undersøkelse og samtale før operasjon. Ved Sørlandet Privatsykehus praktiserer vi en «lege-en pasient-prinsippet». Det betyr at den legen som utreder deg er den legen som vil tilby deg og gjennomføre operasjonen. På samme måte er det av operasjonssykepleiere en av vårt personal du kan forholde deg til gjennom hele forløpet av behandlingen. Det er din kirurg som velger operasjonsteknikk, om det er åpen eller laparoskopisk kirurgi. Du vil alltid få skriftlige prøvesvar, tilgang til 3D ultralydbilder og selvsagt mulighet til å lese din journal etter et besøk.

Du trenger ingen henvisning til gynekologisk time ved Sørlandet Privatsykehus.

Sørlandet Privatsykehus vil tilstrebe kort ventetid, og også mulighet for time på kveldstid.