Mobile image

Dr. Espen Johnsen

Spesialist i generell kirurgi og gastrokirurgi

Generell kirurg og Gastrokirurg

Spesialitet

Spesialist i generell kirurgi 
Spesialist i gastrokirurgi 

 

Utdannelse

Medisinsk embetsutdannelse NTNU-Trondheim
Spesialistutdannelse i generell kirurgi Sørlandet Sykehus – Kristiansand
Spesialistutdannelse i gastrokirurgiSørlandet Sykehus – Kristiansand
Oslo universitetssykehus 

Arbeidserfaring

Assistentlege  2012 – 2018 Sørlandet Sykehus – Kristiansand
Assistentlege 2018 -2019 Oslo universitetssykehus 
Overlege gastrokirurgi 2019 ->Sørlandet Sykehus – Kristiansand

 

Om spesialisten 

Dr. Espen Johnsen ble ferdig utdannet lege i 2010 og har siden 2012 jobbet ved Kirurgisk avdeling, Sørlandet Sykehus HF i Kristiansand. Under spesialiseringen jobbet han også ved Kirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus på Ullevål og Rikshospitalet. 

Arbeidsområder

Dr. Johnsen vil tilby konsultasjoner for kvinner og menn i alle aldre og vil jobbe med alle gastrokirurgiske problemstillinger ved Sørlandet Privatsykehus. Ved Sørlandet Privatsykehus vil du få kompetent vurdering av eventuelle mage-tarm-tilstander og et skreddersydd behandlingsopplegg for mest effektiv og god behandling. Ofte kan behandling følge diagnostikk samme dag.   

Espen er en svært omgjengelig kirurg og vil sette av god tid undersøkelse og samtale. Du vil alltid få skriftlige prøvesvar og mulighet til å lese din journal etter et besøk.   

Du trenger ingen henvisning for å få en kirurgisk vurdering.  

Sørlandet Privatsykehus vil tilstrebe kort ventetid, og også mulighet for time til konsultasjon og behandlinger på kveldstid.