Mobile image

Dr. Astrid Liavaag

Spesialist i gynekologi og gynekologisk kirurgi

GYNEKOLOG 

Spesialitet 

Spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer 1983 

 

  

Utdannelse 

Medisinsk embetsutdannelse 1983 
Spesialistutdannelse i gynekologi 1992 
Doktograd – PhD – Universitetet i Oslo 2009 

 

Arbeidserfaring 

Lis Lege Aust-Agder Sentralsykehus 
Gynekolog Aust-Agder Sentralsykehus 
Gynekolog Sørlandet Sykehus HF 
Avdelingsoverlege Gynekologisk avdeling Sørlandet Sykehus HF 
 Gynekolog  Sørlandet Privatsykehus 

 

Om spesialisten  

Dr. Liavaag er en av norges mest erfarne gynekologer med 20 års erfaring som avdelingssjef ved
Gynekologisk avdeling ved Sørlandet Sykehus HF i Arendal.  

Dr. Liavaag har lang akademisk karriære som startet med doktorgradsstipendiat i kreftforeningen med avlagt PhD 2009 ved Universitetet i Oslo: «Epithelial ovarian cancer survivors: Somatic and mental health, sexuality and quality of life studies – Eggstokkreft psyke og soma». I 2009 var Liavaag initiativtaker til dannelse av GynForskSør som er et Samarbeidsforum for forskning ved Sørlandets Sykehus HF, Arendal og Kristiansand. Mellom 2009 og 2015 var hun bi- veileder / prosjektmedarbeider for forskningsprosjekt på avdelingen i Arendal, samt bi-veileder for PhD forskningsprosjekt: «Female castration to avoid cancer, what are the health consequences? – Friske kvinner med genfeil kastreres for å unngå kreft. Hvilke helsemessige konsekvenser får det». Hun er fremdeles aktiv i Gynekologisk kreftforening. 

Dr. Liavaag er har sin hovedinteresse i medisinsk behandling av hormonforstyrrelser og kreftbehandling både i utredningssammenheng og ikke minst oppfølging etter gjennomført kreftbehandling.

Arbeidsområder 

Dr. Liavaag vil tilby konsultasjoner for kvinner i alle aldre og vil jobbe primært med gynekologiske problemstillinger relatert til gynekologisk kreft og hormonforstyrrelser ved Sørlandet Privatsykehus. 

Dr. Liavaag setter alltid av svært god tid både til undersøkelse, utredninger og samtale. Du kan få blodprøver på dagen hos oss på laboratoriet.

Ved Sørlandet Privatsykehus praktiserer vi en «lege-en pasient-prinsippet». Det betyr at den legen du velger for konsultasjon vil være den legen som utreder deg, og den legen som tilby deg og eventuelle behandlinger. Noen av legene våre er subspesialister på eksempelvis tidlig ultralyd, 3D ultralyd, kirurgi og eller spesielle medisinske problemstillinger. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med sekretæritatet på telefon eller via mail om du ikke får svar på det du finner i CVene til legene.

På samme måte som med legenes kompetanse er det en av sykepleiere våre du skal kunne forholde deg til gjennom hele forløpet av eventuell behandling. Du vil alltid få skriftlige prøvesvar, tilgang til ultralydbilder og selvsagt mulighet til å lese din journal etter et besøk. 

Du trenger ingen henvisning til gynekologisk time ved Sørlandet Privatsykehus. 

Sørlandet Privatsykehus vil tilstrebe kort ventetid, og også mulighet for time på kveldstid.