Mobile image

Charlotte Herland

Administrasjons- og Personalsjef

ADMINISTRASJON- OG PERSONALSJEF

Utdannelse

Bachelor i sykepleie fra Høgskolen Stord/Haugesund.
Mastergrad i Genetisk veiledning fra Universitetet i Bergen, medisinsk fakultet.

Arbeidserfaring

Charlotte Herland ble statsautorisert sykepleier 2007. Hun jobbet som sykepleier ved hudavdeling og psykiatrisk klinikk frem til hun avsluttet sin mastergrad i genetisk veiledning i 2010. Hun har siden da jobbet som genetisk veileder ved avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland Universitetssykehus.

Arbeidsoppgaver

Herland jobber i staben ved sykehuset som vår administrasjons- og personalsjef.